BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korczyńska Monika (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Opodatkowanie umów cywilnoprawnych zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej
Taxation Civil Agreements According to Directives of European Union
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1019, s. 331-337, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską
Słowa kluczowe
Podatek od czynności cywilnoprawnych, Opodatkowanie
Civil Law Action Tax, Taxation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono założenia do aktów prawnych dotyczących opodatkowania umów cywilnoprawnych, w szczególności umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Zgodnie z VI Dyrektywą Unii Europejskiej, umowy, w zakresie których działalność wykonywana jest samodzielnie, powinny być przedmiotem podatku od towarów i usług. Obciążenie umów dodatkowym kosztem będzie miało w przyszłości negatywny wpływ na wskaźnik stopy bezrobocia, gdyż bezpośrednio wpłynie na podwyższenie kosztów pracy. (fragment tekstu)

The article presents the foundation for legal acts concerning taxation of civil agreements, particularly the agreements of orders and the agreements about work. According to the sixth Directive of European Union, agreements concerning independent activity should be the object of value added tax. The increase in additional cost of agreement will have negative influence in future on unemployment rate, because it will directly effect going up cost of work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gołębiewska K., Opodatkowanie przychodów z umów zlecenia w 2004 r., "Vademecum Podatkowo-Księgowe" nr 2(153).
 2. Grabowska A., VAT. Czy zdążymy z nowymi przepisami na czas? "Rzeczpospolita" 2004 nr 58.
 3. Grabowska A., VAT. Ustawa gotowa do przegłosowania, "Rzeczpospolita" 2004 nr 59.
 4. Kabas-Komomiczak R., Komorniczak K., Opodatkowanie umów zleceń i o dzieło po przystąpieniu do UE. Od zlecenia jak od sprzedaży, "Rzeczpospolita. Dobra Firma" 2004 nr 243/36.
 5. Maruchin W., Czynności opodatkowane VAT, "Prawo Unii Europejskiej w Praktyce" 2003 nr 6.
 6. Radzisław A., Należności z tytułu podróży służbowej zleceniobiorcy, "Rzeczpospolita. Dobra Firma" 2004 nr 239/24.
 7. Rek M., Koszty uzyskania przychodu w 2004 r. "Fiskus" 2004 nr 2.
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 1998 r. nr 161, poz. 1106).
 9. VI Dyrektywa Rady z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EEC).
 10. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. "Kodeks cywilny" (DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU z 2000 r. nr 80, poz. 904).
 13. Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (DzU z 1993 r. nr U, poz. 50).
 14. VAT po wejściu Polski do Unii Europejskiej. "Biuletyn Informacyjny GOFIN" 2004 nr 5, nr 7.
 15. www.mf.gov.pl.
 16. www.vat.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu