BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworska Elżbieta (Akademia Rolnicza w Szczecinie), Łagodzki Przemysław (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Tytuł
Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa w aspekcie formułowania strategii przedsiębiorstwa
Sustainable Corporate Development in the Aspect of Preparing the Strategy of a Firm
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1019, s. 56-63, rys., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Formułowanie strategii przedsiębiorstwa
Enterprise sustainable development, Formulation of business strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie idei zrównoważonego rozwoju jako koncepcji nie tylko rozwoju ekonomicznego, ale również rozwoju opartego na właściwej relacji przedsiębiorstwa ze środowiskiem naturalnym wspomagającego postęp społeczny. (fragment tekstu)

Ecological trend predominates for some time now. General acceptance of the sustainable development conception forces the firms to pro-ecological activity in the global as well as local scale. For that reason in united Europe the operations of the company should be steered on management taking into consideration economic as well as environmental and social aspects. In this connection, the paper deals with the essence of sustainable development as a conception of development, which is not only economic, but also is based on appropriate relationship between the company and the environment, and which supports the social progress. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", Seria Specjalna, Monografie nr 145, Kraków 2001.
 2. Ansoff H. I., Implanting Strategic Management, Englewood Cliffs 1984.
 3. Borys Т., Chmielewski W., Agenda 21 jako uniwersalne narzędzie zarządzania zrównoważonym rozwojem, [w:] Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio, Materiały konferencyjne, Warszawa 5-6 grudnia 2002.
 4. Górka K., Polityka ekorozwoju w programach rozwoju gospodarczego, [w:] Sterowanie ekorozwojem, Tom II, Białystok 1998.
 5. Granice wzrostu, red. D.H Meadows, D.L. Meadows, J. Randers, W. W. Behrens, PWE, Warszawa.
 6. Nowak W.A., Budżetowanie zrównoważonego rozwoju, [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Cz. II, Materiały na Konferencją Naukową, red. W. Krawczyk, Wyd. AGH, Kraków 2001.
 7. Paszkowski S., Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] Gospodarka, człowiek, środowisko na obszarach wiejskich, red. M. Kłodziński, Warszawa 2001.
 8. Pyłka-Gutkowska E., Ekologia z ochroną środowiska, Wyd. Oświata, Warszawa 1996.
 9. Rogala P., Audyt lokalny jako nowy instrument zarządzania zrównoważonym rozwojem, [w:] Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio, red. T. Borys, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
 10. Sawicki K., Controling a system informacyjno-sprawozdawczy - zagadnienia wybrane. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", SKwP, t. 2(58), Warszawa 2001.
 11. Steering Business Toward Sustainability. Eds. F. Capra, G. Pauli, United Nations University Press, Tokyo - New York - Paris 1995.
 12. Stoner J.A., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 1999.
 13. Tilles S., How To Evaluate Corporate Strategy, "Harvard Business Review" 1963, July-August.
 14. UNCTAD, Integrating environmental and financial performance at the enterprise level. United Nations, New York and Geneva 2000.
 15. Ustawa "Prawo ochrony środowiska", art. 3 pkt 50, Dz.U. 2001 nr 62.627.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu