BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Figiel Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Rola reputacji w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa
The Impact of Corporate Reputation on Value Creation
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 2, s. 69-76, tab., bibliogr. 15 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Marka przedsiębiorstwa, Przegląd literatury
Enterprise value, Enterprise's brand, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie reputacją to jeden z największych paradoksów występujących w świecie biznesu. Pomimo faktu, iż w zasadzie nikt nie kwestionuje wagi reputacji przedsiębiorstwa, poświęca się jej znacznie mniej uwagi niż innym bardziej namacalnym aspektom prowadzenia biznesu, co wynika z faktu iż jest ona trudna do zmierzenia i skwantyfikowania w postaci jednostek monetarnych. W niniejszym opracowaniu wykazano w toku badań literaturowych, iż odpowiednia reputacja firmy wpływa na trzy czynniki tworzenia wartości wskazane w modelu T. Copelanda, T. Kellera i J. Murrina poprawiając strukturę przepływów gotówkowych i przyczyniając się do wzrostu wartości akcji przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

Corporate reputation management is one of contemporary management paradoxes. Despite the few who question the importance of corporate reputation the salience of the phenomenon is widely acknowledged both among theorists and business practitioners however, there is much less emphasis put on actual reputation management than on other more tangible assets. The reason for that is the difficulty in financial quantification of this particular asset. In this paper the author attempts proving that corporate reputation impacts the three value creation factors suggested in T. Copeland, Τ Keller ι J. Murrm model thugh contnbutes favourably to the structure of cash flow and value of the company shares. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki R., Siuta-Tokarska В., 2008, Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - synteza badań i kierunki działań, Diffin, Warszawa, s.39.
 2. Copland T., Keller Т., Murrin J., 2000, Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies", John Wiley & Sons, New York, s.56.
 3. Czekaj J., 2007, Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków, s.22.
 4. Daszkiewicz M., Wrona S., 2014, Kreowanie marki korporacyjnej, Difin, Warszawa, s. 49, 63, 65
 5. Dobija M., 2005, Teoria rachunkowości w zarysie, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków, s.223.
 6. Dowling G., 2002, How Good Corporate Reputation Create Corporate Value, Corporate Reputation Review, vol. 9, number 2, s.137.
 7. Doyle R., ,2003, Marketing wartości, Felberg, Warszawa, s.35.
 8. Figiel A., 2013, Reputacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ujęcie marketingowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s.17-24.
 9. 9 Keller K.L., 2013, Strategie Brand Management - Building, Measuring and Managing Brand Equity, Pearson, s.477-509.
 10. Milgrom P., Roberts J., 1992, Economics, Organization & Management, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, s. 123-125.
 11. Niestrój R., 1996, Zarządzanie marketingiem - aspekty strategiczne, PWE, Warszawa, s. 91-93.
 12. Roberts P.W., Dowling G.R., 2002, Corporate reputation and sustained superior financial performance, Strategic Management Journal, 23(12), s. 1077-1093.
 13. Rossiter J., Percy L., 1997, Advertising Communications and Promotion Management, McGraw Hill, New York, s. 100-102.
 14. Sabate J.M., Puentę E., 2003, Empirical analysis of the relationship between corporate reputation and financial performance: A survey of the literature, Corporate Reputation Review, 6(2), 8.161-177.
 15. Sońta W., 2002, Zarys metod wyceny przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, s.101-109.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu