BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koszembar-Wiklik Małgorzata (Politechnika Śląska)
Tytuł
Komunikacja marketingowa a komercjalizacja nowych technologii i produktów
Marketing Communications a Commercialization of New Technologies and Products
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 251-260, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Marketing, Komercjalizacja technologii, Komercjalizacja produktu, Komercjalizacja, Innowacje, Procesy innowacyjne
Marketing communication, Marketing, Commercialization of technology, Product commercialization, Commercialization, Innovations, Innovation processes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano podejście do komunikacji marketingowej w kontekście procesów komercjalizacji technologii i produktów w odniesieniu do przedsiębiorstw, rozumianą jako złożony proces istotnego wzmocnienia w budowaniu właściwych relacji, w ramach procesów transferu technologii i tworzenia innowacji. Wysoką przydatność działań marketingowych można szczególnie dostrzec w obszarze dyfuzji innowacji. Jest to możliwe dzięki szerokiemu zakresowi dostępnych, nowoczesnych i silnie oddziałujących nośników przekazów marketingowych.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the approach to various forms of marketing communication processes and the use of appropriate tools of influence. Analyses were related to new technologies and the implementation of different types of innovation.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białoń L., Janczewska D.: Marketingowe wsparcie procesów innowacyjnych, [w:] (red.): L. Białoń: Zarządzanie działalnością innowacyjną. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2010, s. 322.
 2. Grudzewski W., Hejduk I. (red.): Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Difin, Warszawa 2004.
 3. Halligan B., Shah D.: Inbound marketing. Helion, Gliwice 2010, s. 59.
 4. Hołub-Iwan J.: Metody komercjalizacji innowacji jako narzędzie do projektowania usług parków technologicznych. Dostępne na http://www.kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/086 _Joanna HOLUB_Metody_komercjalizacji_innowacji.pdf (12.06.2016).
 5. Johnston R.F.: Technical Progress and Innovation. "Economic Papers", 1966, s. 3.
 6. Knecht Z.: Public Relations na tle problemów zarządzania. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", Wrocław 2001, s. 23.
 7. Kotler P.: Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek! MT Biznes, Warszawa 2010.
 8. Moroz M.: Serwisy społecznościowe jako przestrzeń reklamowa - istota, narzędzia, pomiar skuteczności. "Nauka i Gospodarka", nr 3 (6), 2010, s. 38.
 9. Mróz B.: Nowe trendy konsumenckie - szansa czy wyzwanie dla marketingu, [w:] (red.): Sz. Figiel: Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego. PWE, Warszawa 2010, s. 68.
 10. Myers S., Marquis D.G.: Successfull Industrial Innovation. National Science Foundation, Washington 1969, s. 1.
 11. Oliver G.: Marketing Today. Prentice Hall, New York 1990, s. 7-12.
 12. Olko S., Sajkowski M., Stenzel T.: Marketing w procesie innowacyjnym - studium przypadku komercjalizacji autonomicznego robota HEXOR. "Organizacja i Zarządzanie", nr 4/2010, Wyd. Politechnika Śląska w Gliwicach.
 13. Podlaski A.: Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social media. Helion, Gliwice 2011, s. 62.
 14. Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej, OECD 2005. Dostępne na http://www.uwm.edu.pl/ciitt/wp-content/uploads/2013/10/Podrecznik-OSLOMANUAL1. pdf (11.05.2016).
 15. Pomykalski A.: Zarządzanie procesem innowacji. Wybrane kierunki badawcze, [w:] (red.): S. Lachiewicz, B. Nogalski: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010, s. 326.
 16. Pomykalski A.: Marketing wiedzy jako czynnik rozwoju organizacji, [w:] (red.): A. Glińska-Neweś: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji. Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2008, s. 227-229.
 17. Sikorski S.: Finanse, zarządzanie i rachunkowość. Polska, Europa, Świat 2020. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 18. Szyfter J.: Public relations w Internecie. Helion, Gliwice 2005, s. 12.
 19. Szymusiak T.: Prosumpcja - wyzwanie dla marketingu oraz zarządzania. Charakterystyka oraz klasyfikacja współczesnego Prosumenta. Studium przypadku: Polacy a Niemcy, [w:] (red.): D. Adrianowski, K. Patora, J. Sikorki: Finanse, zarządzanie i rachunkowość. Polska, Europa, Świat 2020, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 20. Toffler A.: Szok przyszłości, PIW, Warszawa 1974.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu