BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kramarz Marzena (Politechnika Śląska), Palka Kamila (Politechnika Śląska)
Tytuł
System informacji logistycznej w łańcuchu dostaw krwi
Logistics Information System in Supply Chain of Blood
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 261-273, rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Krwiodawstwo, Logistyka, Łańcuch dostaw, Logistyka w łańcuchu dostaw, Przepływ informacji w łańcuchu dostaw
Blood donation, Logistics, Supply chain, Logistics in supply chain, Flow of information in the supply chain
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Krew jest produktem logistycznym o dużej wrażliwości, wymagającym nadzwyczajnych zabezpieczeń we wszystkich fazach jej przepływu w łańcuchu dostaw. System informacji logistycznej wspomaga przepływ krwi w łańcuchu dostaw przez wskazanie, kiedy, gdzie i co jest potrzebne, a także gdzie pojawiają się zakłócenia.(abstrakt oryginalny)

Blood is a logistic product about the greater sensitivity requiring extraordinary securing in all phases of her flow in the supply chain. Logistics information system is assisting the blood flow in the supply chain by pointing, when, where well is needed as well as where disruptions appear.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Fechner I.: Zarządzanie łańcuchem dostaw. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007, s. 127.
 2. Gąsowska M.K.: System informacji jako narzędzie wspomagające zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie i łańcuchach dostaw. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 68, 2014.
 3. Gołembska E.: Kompendium wiedzy o logistyce. PWN, Warszawa 2010.
 4. Grabowska J.: Analiza systemu informacji logistycznej na przykładzie wybranego centrum dystrybucji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z.70, 2014.
 5. Grabowska J.: Model systemu informacji logistycznej w kanałach dystrybucji węgla kamiennego - rozprawa doktorska. Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania.
 6. Jurga A., Sławińska M.: Wybrane aspekty projektowania systemów informacyjnych wspomagających procesy logistyczne. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 11, 2011, s. 161-167.
 7. Kisperska-Moroń D.: Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2000.
 8. Kronika: 60 lat Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach: 1948-2008.
 9. Lewandowski J.: Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1999.
 10. Małkus T.: Kryteria oceny outsourcingu usług logistycznych. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", Wrocław 2002.
 11. Minister Zdrowia: Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej na krew i jej składniki na lata 2015-2020. Program Polityki Zdrowotnej 2015.
 12. Oleński J.: Ekonomika informacji. PWE, Warszawa 2001.
 13. Szołtysek J., Twaróg S.: Gospodarowanie zasobami krwi jako nowy obszar zastosowania logistyki. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 7, 2009.
 14. Twaróg S.: Czynniki sukcesu systemu krwiodawstwa. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013.
 15. Twaróg S.: Logistyczne aspekty zarządzania łańcuchami dostaw krwi w Polsce - rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012.
 16. Ustawa o publicznej służbie krwi z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 681).
 17. Williams L.R., Esper T.L., Ozment J.: The electronic supply chain. Its impact on the current and future structure of strategic alliances, partnerships and logistic leaderships. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management", Vol. 32, No. 8, 2002, p. 705.
 18. Witkowski J. (pod red.): Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
 19. www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/organizacja-ochrony-zdrowia/publocznasluzba- Krwi.
 20. www.darkrwi.info.pl/portal/pokaz/14/strunkura-sluzby-krwi-w-polsce.html.
 21. www.ihit.waw.pl/organizacja-publicznej-sluzby-krwi.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu