BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krannich Marek (Politechnika Śląska)
Tytuł
Podejście personalne i przywódcze odniesienia w teorii pozytywnej orientacji w zarządzaniu
Personal Approach and Leadership Reference in Theory Positive Orientation in Management
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 275-284, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Przywództwo, Zarządzanie personelem, Kultura organizacyjna, Zaufanie organizacyjne, Zaufanie, Teoria pozytywnego zarządzania
Leadership, Personnel management, Organisational culture, Organizational trust, Trust, Positive Organizational Scholarship (POS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano podejście do zagadnień budowania relacji personalnych w organizacjach na tle budowanych postaw przywódczych. Przywództwo ma coraz większy wpływ na procesy kształtowania zmian w organizacjach oraz na budowanie partycypacyjnych relacji przełożony- podwładny, przy jednoczesnym budowaniu spoistości i ugruntowanej tożsamości organizacyjnej w ramach istniejącej orientacji kulturowej.(abstrakt oryginalny)

The article presents the approach to building personal relationships in the organizations built attitudes of leadership. Leadership has an increasing influence on the shaping processes of changes in organizations and to build participatory relationships boss - subordinate, while building cohesion and wellestablished organizational identity, within the existing cultural orientation.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronson E.: Człowiek - istota społeczna. PWN, Warszawa 2009.
 2. Baker W., Dutton J.E.: Enabling Positive Social Capital in Organizations, NY 2004.
 3. Berger B.: Kultura przedsiębiorczości. Oficyna Literatów Rój, 1994, s. 22.
 4. Brzóska J.: Innovations as a factor of business models dynamics in metallurgical companies. METAL 2013. 22nd International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, May 15th-17th 2013. Conference proceedings. Ostrava, Tanger, p. 1842-1848.
 5. Gobillot E.: Przywództwo przez integrację. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osiągania efektywności i zysku. Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008, s. 21.
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiana paradygmatów i koncepcji zarządzania. POLTEXT, Warszawa 2010, s. 98.
 7. Jago A.: Leadership: Perspectives in Theeory and Research. "Management Science", Vol. 28, No. 3, 1982, p. 315.
 8. Kramer R.M., Tyler T.M.: Trust in Organizations. Frontiers of Theory and Research. Sage Publications Ltd., London 1996.
 9. Michalczyk T.: Patologia społeczna zakładu pracy, PWE, Warszawa 1989.
 10. Rostkowski T.: Strategia zarządzania kapitałem ludzkim organizacji wiedzy, [w:] Juchnowicz M. (red.): Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. Difin, Warszawa 2007.
 11. Shackleton V., Wale P.: Przywództwo i zarządzanie, [w:] N. Chmiel (red.): Psychologia pracy i organizacji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003, s. 33.
 12. Thorslund C.: Interpersonal Trust: A Review and examination of the Concept, Goteborg Psychological Reports, 1976.
 13. Tidd J., Bessant J.: Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013, s. 158.
 14. Znaniecki F.: Ludzie teraźniejsi, a cywilizacja przyszłości. PWN, Warszawa 1974, s. 73.
 15. Zarządzanie kreatywnością i innowacją. Harvard Business Essentials. Wydawnictwo MT Biznes, Konstancin-Jeziorna 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu