BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chachuła Dagmara (Uniwersytet Łódzki), Dłubak Marcin (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Controlling zorientowany na cele i rynek - propozycja modelu dla przedsiębiorstwa Lamina
Controlling Oriented on Aims and Market - Proposition of Model for Lamina Company
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1019, s. 99-107, rys., tab., bibliogr. 1 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską
Słowa kluczowe
Controlling, Systemy kontrolne
Controlling, Controlling systems
Uwagi
summ.
Abstrakt
Z definicji controlling wynika , że jest on postrzegany jako zintegrowany podsystem kierowania planowania, kontroli i informacji, wspierający adaptację i koordynację całego systemu zarządzania, którego założeniem jest orientacja na cele, przyszłość, wąskie gardła, rynek, klienta, koszty. W niniejszym referacie zajmiemy się orientacją na cele i rynek. Z jednej strony cele przedsiębiorstwa wyznaczają właściwy kierunek zastosowania controllingu w przedsiębiorstwie (wzrost bogactwa dla właścicieli oraz pomnażanie kapitału własnego), z drugiej zaś klienci i rynek wytyczają dla systemu controllingu, za pomocą wartości produktu mierzonej trzema determinantami - ceną, jakością i użytecznością produktu, granicę wspomagania zarządzania firmą. Na wszystkie trzy determinanty wdrożony controlling musi reagować z odpowiednią intensywnością, zależną od problemów i innych indywidualnych czynników danego przedsiębiorstwa. W niniejszym referacie zostaną zaprezentowane te elementy systemu controllingu które stanowią o istocie budowy jego modelu, oraz przedstawione konkretne propozycje rozwiązań dla controllingu zorientowanego na cele i rynek. (fragment tekstu)

This report presents the proposition of controlling model for production company "Lamina" and takes into consideration orientation on aims and market. This determines the essence of controlling structure in contemporary realities of polish economy entering today the European Economic Community. The aim of the report is to indicate the most important elements creating controlling model in company and to give concrete solutions in the field of existing problems on efficient and strategic level, i.a. thanks to presentation of changes in organization and management area, record system, earnings, as well as price strategy of products. Thanks to these changes it is possible to ensure the informative protection for managerial system of company both on efficient and strategic level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Weber J., Nowe instrumenty i perspektywy controllingu, [w:] Controlling w zarządzaniu firmą. Problemy, projekty, instrumenty, doświadczenia, red. H. Bloch, Profit, Katowice 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu