BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rybicka Karolina (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Controlling logistyczny i jego instrumenty
Logistic Controlling and Its Tools
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1019, s. 138-144, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską
Słowa kluczowe
Logistyka, Controlling
Logistics, Controlling
Uwagi
summ.
Abstrakt
W Polsce i na świecie obserwuje się w ostatnich latach wzrost znaczenia logistyki w aspekcie zarówno operacyjnym, jak i strategicznym. Przyczynami szerokiej popularności logistyki są m. in.: postępująca globalizacja, wzrost kosztów transportu, większe zróżnicowanie wyrobów, wzrost wymagań w zakresie obsługi klienta, skrócenie cyklu życia produktu. Znaczenie tej dziedziny w Polsce z pewnością zwiększy się wskutek przystąpienia do Unii Europejskiej. Spowoduje to przyspieszenie i rozszerzenie przewozów międzynarodowych między członkami Unii. Ze względu na znaczenie systemu rachunkowości zarządczej dla efektywności procesów zarządzania podmioty gospodarcze, które rozwinęły lub rozwijają system rachunkowości zarządczej lub controllingu, będą efektywnie włączać się do współzawodnictwa na rynku europejskim po wejściu Polski do Unii Europejskiej. (fragment tekstu)

The realization of controlling functions is possible thanks to using the wide set of its tools. The construction and improving of information system is basic condition of effective enterprise's management in European market. The most important tool of controlling is the financial ratio system and the costing system. The ratio system can characterize the financial situation of an enterprise. The costing system gives the financial data to the ratio system and that's way it has an influence on the profit. This ratio can be different when we receive the data from the variable costing system and full costing system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ficoń K., Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Impuls Plus Consulting, Gdynia 2001.
 2. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 1998.
 3. Horvath P., Controlling, München 1979.
 4. Jakubiec I., Właściwy rachunek kosztów jako podstawa rachunkowości zarządczej, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie" 2000 nr 3.
 5. Jaruga A., Nowak W., Szychta A., Rachunkowość zarządcza - koncepcje i zastosowania, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 1999.
 6. Kowalska K., Zastosowanie systemu mierników w controllingu logistycznym. Biblioteka Logistyka. ILM, Poznań 1998.
 7. Major A., System controllingu w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe SEMPER, Warszawa 1998.
 8. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 9. Nowicka-Skowron M., Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2000.
 10. Pfohl H., Zarządzanie logistyką, Biblioteka Logistyka ILM, Poznań 1998.
 11. Rachunek kosztów i wyników jako element controllingu, Akademia Personelu Kierowniczego Gospodarki, Bad Harzburg 1992.
 12. Reichmann Т., Controlling. Concepts of Management Control, Controllership, and Ratios, Springer Verlag, Berlin - Heidelberg 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu