BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piechota Robert (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Kierunki ewolucji systemów informacji zarządczej w controllingu logistyki
The Ways of Evolution of Management Information Systems in a Sphere of Logistic Controlling
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1019, s. 145-151, bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską
Słowa kluczowe
Zarządzanie logistyczne, System informacyjny, Controlling
Logistic management, Information system, Controlling
Uwagi
summ.
Abstrakt
Strategiczna rola zarządzania logistycznego polega na koordynowaniu, w długim okresie, planowania programów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, w porozumieniu z kierownictwem przedsiębiorstwa, z jednoczesnym uwzględnieniem zarówno potrzeb, jak i możliwości wszystkich podstawowych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Natomiast rozpatrując rolę zarządzania logistycznego na płaszczyźnie operacyjnej, należy stwierdzić, że realizuje ono zadania koordynacji planowania krótkoterminowych potrzeb i ustalania bieżących programów w zakresie zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Ponadfunkcyjnym instrumentem zarządzania logistycznego, którego podstawowym celem jest wspieranie procesu podejmowania decyzji odnośnie do procesów logistycznych, jest controlling logistyki. Controlling logistyki powinien wspierać realizację procesów logistycznych oraz przyczyniać się do zwiększania i utrwalania wkładu logistyki w sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

The logistic processes gives many information and that is why groves the need of introducing the modifications or development information systems in a sphere of needs of logistic controlling. It is very important to measure all results of logistic process activities, which should be pictured by quality and quantity data. The purpose of this elaboration is to underline the importance of modification and development information systems as the very important factor of effectiveness of logistic controlling. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Abt S., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998.
  2. Chaberek M., Pożądane kierunki przebudowy systemu informacji zarządczej przedsiębiorstw jako podstawa rozwoju logistyki, [w:] Struktury organizacyjne dla potrzeb logistyki, red. D. Kisperska-Moroń, AE, Katowice 2000.
  3. Kes Z., Systemy informatyczne controllingu, [w:] Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, red. E. Nowak, Wyd. ODDK, Gdańsk 2003.
  4. Sobolewski H., Rachunkowość zarządcza, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu