BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyczerski Marcin (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Funkcje controllingu finansowego w spółce zależnej
The Functions of Controlling in a Subsidiary
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1019, s. 152-159, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską
Słowa kluczowe
Controlling finansowy, Spółki
Financial controlling, Companies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Globalizacja rynków i wzrost konkurencji skłaniają przedsiębiorstwa do poszukiwania narzędzi wspomagających zarządzanie. Szczególnie burzliwe otoczenie działalności polskich przedsiębiorstw, wynikające z niestabilnej koniunktury, braku zarówno konsekwencji, jak i wizji w zakresie stanowionego prawa oraz perspektywa dalszego wzrostu konkurencji po wstąpieniu do Unii Europejskiej, skutkują j zwiększonym zapotrzebowaniem na rzetelną, wiarygodną i aktualną informację, umożliwiającą szybkie i jednoznaczne podejmowanie decyzji. Wzrost informacyjnego zapotrzebowania przedsiębiorstw rodzi konieczność poszukiwania narzędzi zapewniających sprawne gromadzenie, przetwarzanie i opracowywanie informacji oraz podejmowanie na ich podstawie decyzji. Narzędziem szczególnie przydatnym w tym zakresie jest, ze względu na swoją koordynacyjną funkcję, controlling finansowy. Jako podsystem zarządzania częściowo przejmuje on i częściowo wspomaga funkcje zarządzania. Właściwa realizacja najczęściej wspominanych w literaturze funkcji controllingu: planowania, sterowania i kontrolowania, umożliwia koordynację całego systemu przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

The article describes the role of controlling in a special kind of company - the subsidiary. The author undertakes a task to prove, how important for a correct operating of the company is to suit all the functions of the controlling as: planning, control, directing and coordinating to the information requirements of the company. These requirements (especially their type and amount) are distinguished by many factors, also by the level of the dependence of the company. The functions of the controlling implemented in the subsidiary should be fitted first of all to the information requirements resulted from the dependence of the company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Błoch H., Podręcznik controllingu jako forma dokumentowania rozwiązań przedsiębiorstwa w zakresie controllingu, [w:] Controlling. Wdrożenia w praktyce, red. H. Błoch, Oficyna Controllingu Profit, Katowice 2001.
  2. Czyczerski M., Controlling finansowy w grupach kapitałowych. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 987, Wrocław 2003.
  3. Jagoda H., Haus В., Holding, PWE, Warszawa 1995.
  4. Jamróz P., Controlling - filozofia współczesnej firmy, [w:] Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. J. Sikorski, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1992.
  5. Marciniak S., Controlling. Filozofia i projektowanie, Difin, Warszawa 2001.
  6. Olech S., Tendencje rozwojowe controllingu, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie" 1999 nr 2.
  7. Pietrzak G., Funkcje controllingu w świetle teorii. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 902, Wrocław 2001.
  8. Vollmuth H.J., Controlling. Planowanie, kontrola, zarządzanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu