BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Bartłomiej (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rola zaufania społecznego w kształtowaniu standardu transparentności nadzoru korporacyjnego w spółkach komunalnych
The Role of Social Trust in Forming Process of the Transparency Standard of Corporate Governance in Municipal Companies
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2016, nr 1(42), s. 87-96, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Przedsiębiorstwo komunalne, Przejrzystość, Zaufanie społeczne, Spółki kapitałowe
Corporate governance, Utility plant, Transparency, Social trust, Capital company
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Ocenie funkcjonowania nadzoru korporacyjnego w Polsce poświęcono wiele publikacji. Zagadnienie to w sposób pośredni dotyczy każdego człowieka, szczególnie wtedy, gdy mowa jest o nadzorze na spółkami komunalnymi. Artykuł stanowi próbę przedstawienia idei zaufania społecznego jako istotnego elementu w nadzorze korporacyjnym spółek kapitałowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Zauważona jest w nim konieczność podnoszenia standardów w zakresie transparentności w takich przedsiębiorstwach. Artykuł jest także propozycją uwzględnienia teorii socjologicznych w badaniach nad nadzorem korporacyjnym. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to present the idea of social trust as an important element in the corporate governance of companies with the participation of local government units. It is mentioned about the need to raise standards of transparency in these companies. There is also a proposal to take into account the relevance of sociological theories in the studies of corporate governance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowski M., Ocena funkcjonowania nadzoru korporacyjnego z zastosowaniem mapowania zmian wartości przedsiębiorstwa w spółkach z udziałem JST, [w:] P. Urbanek, Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 2. Brzeziński K., Zaufanie społeczne w regionie łódzkim, [w:] P. Starosta (red.), Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 3. Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, 2016.
 4. Ignyś A., Jakość polityki informacyjnej polskich spółek giełdowych w świetle badań, "Studia Prawno Ekonomiczne" 2014, t. XCI(2), Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 5. Masłyk T., Obywatel w społeczeństwie informacyjnym. Teoria i praktyka, Nomos, Kraków 2010.
 6. Mattelart A., Społeczeństwo informacji, Universitas, Kraków 2004.
 7. Mażbic-Kulma B., Sienkiewicz P., Determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego, [w:] Niedźwiedziński M. (red.), Wybrane problemy zastosowania electronic data interchange i electronic commerce, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2002, nr 157.
 8. OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises.
 9. Putnam R., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 10. Słownik współczesnego języka polskiego, t. 2, Wydawnictwo Reader's Digest, Warszawa 1998.
 11. Truszkowska-Wojtkowiak M., Wojtkowiak J., Społeczeństwo informacyjne. Pytania o tożsamość, wiedzę i edukację, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 12. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, Dz. U. 2000, Nr 94, poz. 1037 z późń. zm.
 13. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz. U. 1997, Nr 9, poz. 43.
 14. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1974, Nr 121, poz. 591.
 15. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. 1990, Nr 16, poz. 95.
 16. Walczak W., Standardy nadzoru korporacyjnego w spółkach komunalnych, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2014, nr 2, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 17. www.corp_gov.gpw.pl (dostęp 20.04.2016).
 18. www.corp-gov.gpw.pl (dostęp 20.04.2016).
 19. www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-soes.htm (dostęp 20.04.2016).
 20. Zalecenie komisji z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (podejście "przestrzegaj lub wyjaśnij").
 21. Zieliński B., Profesjonalizm rad nadzorczych polskich spółek giełdowych, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego" 2014, nr 15, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Łodzi.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1429-3730.42.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu