BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierzbiński Marcin (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Zbilansowana karta wyników w przedsiębiorstwie ciepłowniczym
Balanced Scorecard in a Heat Distributing Company
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1019, s. 185-203, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską
Słowa kluczowe
Strategiczna Karta Wyników, Ciepłownictwo, Cele strategiczne, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Balanced Scorecard (BSC), Heating, Strategic goals, Enterprise management
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wrocław SA (MPEC Wrocław SA)
Abstrakt
Przedstawione zagadnienia zarządzania na przykładzie MPEC Wrocław SA wskazują, iż jest możliwe wdrożenie zbilansowanej karty dokonań, która wspomaga tworzenie wartości przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Oczywiście, rodzaje rozwiązań oraz ich kształt powinny być każdorazowo dopasowywane do charakteru prowadzonej działalności, struktury organizacyjnej, istniejących uwarunkowań prawnych itd. Zaprojektowanie oraz wdrożenie w przedsiębiorstwie ciepłowniczym racjonalnych rozwiązań z zakresu rachunkowości zarządczej jest trudne, gdyż tego typu podmioty poddane są obecnie regulacji cenowej, która nie skłania ich do podnoszenia efektywności. Jednak pomimo tych trudnych uwarunkowań ambitne oraz dobrze zarządzane przedsiębiorstwa mają szansę na kreowanie wartości za pomocą zbilansowanej karty dokonań. (fragment tekstu)

In the article author shows the way of building the balanced scorecard in a company that distributes heat among individual and commercial clients. At the beginning there is characterized the company and the sector in which it functions. Then the author describes the main strategic directions of the heat distribution company and tries to translate them into set of objectives for all perspectives of balanced scorecard. The author lays also great stress on aligning the objectives from balanced scorecard with creating value for shareholders of heat distribution company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kaplan R.S., Atkinson A.A., Advanced Management Accounting, 3rd Edition, Prentice Hall, New Jersey 1998.
  2. Kaplan R.S., Norton D.P., Having Trouble with Your Strategy? Then Map It, "Harvard Business Review", September-October 2000.
  3. Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard. Translating Strategy into Action, Harvard Business School Press, Boston 1996.
  4. Kaplan R.S., Norton D.P., Using The Balanced Scorecard as a Strategic Management System, "Harvard Business Review", January-February 1996.
  5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem. Dz.U. nr 96 poz. 1053.
  6. Rozporządzanie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, a także ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowiązku. Dz.U. Nr 122, poz. 1336.
  7. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Dz.U. z 1997 r. Nr 54 poz. 348.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu