BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopiński Adam (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Controlling w banku w Polsce i wybranych krajach
Bank Controlling in Poland and Other Countries
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1019, s. 220-229, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską
Słowa kluczowe
Banki, Controlling
Banks, Controlling
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pomimo to, że controlling zaczęto wprowadzać do banków znacznie później niż do przedsiębiorstw innych branż, jego rozwój w bankach jest zdecydowanie szybszy, przyspieszenie zaś jest stymulowane wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych w obszarze gromadzenia i przetwarzania informacji zarządczych. Rozwój i zastosowanie controllingu w bankach przyczyniły się do wypracowania pewnych standardów i metod controllingowych, niemniej nie istnieje jeden uniwersalny system controllingu optymalny dla każdego banku. W związku z tym nie ma możliwości przeniesienia do polskiego systemu bankowego gotowej koncepcji controllingu funkcjonującego w banku niemieckim czy amerykańskim, gdyż musi ona być dopasowana zarówno do specyficznych czynników wewnętrznych każdego banku, jak i do warunków zewnętrznych. (fragment tekstu)

The article presents the origins, history and the definition of controlling and especially bank controlling, in an enterprise. The importance of bank controlling, its range and tasks are constantly increasing. The article presents bank controlling the American and German institutional approach to controlling. In this respect there are no universal models, which might be transferred to the Polish banking system due to its specific situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bankowość, red. J. Głuchowski, J. Szambelańczyk, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999.
 2. Brzezin W., Controlling. Modele teoretyczno-normatywne do zastosowania w przedsiębiorstwach polskich, Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe przy WSZ, Częstochowa 2001.
 3. Kopiński A., Controlling w strukturze organizacyjnej banku, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 987, Wrocław 2003.
 4. Kopiński A., Elementy controllingu w banku, [w:] Controlling obszarów działalności, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 902, Wrocław 2003.
 5. Kopiński A., Controlling w banku - założenia ogólne, [w:] Współpraca banków w Europie Środkowej i Wschodniej, Wyd. UMCS, Lublin 2001.
 6. Korenik D., System oceny aktywności terenowych centrów zysku banku komercyjnego, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 132, Wrocław 1999.
 7. Kulińska-Sadłocha E., Controlling w banku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 8. Mazur-Jelonek A., Wdrożenie i organizacja controllingu w firmie, [w:] Zarządzanie Firmą. "Poradnik Gazety Prawnej"', INFOR 2000 nr 2.
 9. Nowak A., Controlling jako metoda zarządzania bankiem komercyjnym, [w:] Współczesny bank, red. W. L. Jaworski, Poltext, Warszawa 1998.
 10. Podstawy controllingu, red. E. Nowak, AE, Wrocław 1994.
 11. Rachunkowość a controlling. Controlling obszarów działalności przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 902, Wrocław 2001.
 12. Saunders E. J., Kontrola wewnętrzna w bankowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 13. Siegwart H., Caytas J., Sanders S., Controlling jako podejście wywodzące się z praktyki. UMCS, Lublin 1990.
 14. Steinmann H., Scherer A.G., Strategiczny i operatywny controlling (propozycja metodycznego określenia pojęć), "Organizacja i Kierowanie" 1996 nr 1.
 15. Świderski J., Finanse banku komercyjnego, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999.
 16. Volmuth H.J., Controlling - planowanie, kontrola, zarządzanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996.
 17. Wacławik B.L., Control de gestion - czyli controlling francuski, "Przegląd Organizacji" 1993 nr 4.
 18. Weber J., Wprowadzenie do controllingu. Profit, Katowice 2001.
 19. Współczesny bank, red. W.L. Jaworski, Poltext, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu