BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rak Aleksandra (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Narzędzia informatyczne do zarządzania i optymalizacji pracy systemu ciepłowniczego
Information Implements in Managing and Optimizing District Heating Network
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka i Ekonometria (8), 2016, nr 308, s. 115-127, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Ciepłownictwo, Elektrociepłownie, Energia cieplna, Systemy informatyczne, Oprogramowanie komputerowe
Heating, Heating plant, Thermal energy, Computer system, Computer software
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Warunki eksploatacji miejskich sieci ciepłowniczych muszą sprostać wielu wyzwaniom, w tym restrykcyjnym wymaganiom UE, dotyczącym polityki zrównoważonego rozwoju, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, zmniejszenia zużycia energii oraz poprawy efektywności energetycznej w całym systemie ciepłowniczym. Obecnie wiele przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających lub przesyłających ciepło wdraża technologie informatyczne i opracowuje strategie operacyjne w celu zoptymalizowania kosztów i poprawy ogólnej pracy sieci. W artykule omówiono systemy i narzędzia informatyczne, w tym dwa nowoczesne programy dostępne na rynku europejskim, będące zaawansowanymi narzędziami do analizowania pracy sieci ciepłowniczych w zakresie bieżącej eksploatacji oraz planowania ich rozbudowy. Programy umożliwiają dokonanie wszelkich inżynierskich obliczeń hydraulicznych i termodynamicznych, zarówno statycznych, jak i dynamicznych.(abstrakt oryginalny)

The exploitation of district heating networks has to cope with many challenges, such as EU demands involving balanced development policy, carbon dioxide emission limits, energy usage reduction and increasing the energetic efficiency of the heating systems. Many energetic companies at present apply information technology and work on cost optimization strategies and improving their heating systems in general. The article covers the usage of different methods and technologies, including two modern computer systems available on the European market which are advanced devices for analyzing heating system exploitation and for planning its development. The computer programs enables hydraulic and thermodynamic calculation, both static and dynamic.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bentley sisHYD V8i, http://www.bentley.com/en-US/Products/Bentley+sisHYD/ (dostęp: 17.09.2015).
 2. Dwojak A. (2012): Odchodząca idea, "Instal", nr 1, s. 38-40.
 3. Kühn H. (2012), Nowoczesne systemy monitorowania uszkodzeń sieci preizolowanych w pełnej integracji za pomocą sieci GSM, "Instal", nr 7-8, s. 24-27.
 4. Kiedrowski W.I., Komosa M.K. (2013), Inteligentne systemy informatyczne dla koncesjowanego sektora ciepłowniczego, "Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja", nr 44(2), s. 47-52.
 5. Kuczyński T., Ziembicki P. (2012), Inteligentne systemy ciepłownicze zintegrowane w ramach smart grid, "Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja", nr 43(9), s. 360-364.
 6. Leśko M. (2014), Smart District Heating - optymalizacja pracy systemów ciepłowniczych, "Instal", nr 12, s. 15-20.
 7. Ludynia A. (2014), Zastosowanie smart grids w ciepłownictwie, "Polityka Energetyczna", t. 17, z. 1, s. 69-84.
 8. Marciniak J. (2013), Zastosowanie telemetrycznego systemu sterowania procesem eksploatacji systemu ciepłowniczego, "Instal", nr 4, s. 9-12.
 9. Mróz T. (2012), Innowacyjne ciepłownictwo - możliwości i ograniczenia, "Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja", nr 43(10), s. 403-407.
 10. Poradnik projektanta, http://www.finpol.com.pl/resources/Finpol/materialy_do_pobrania/Poradnik.pdf (dostęp: 17.08.2015).
 11. Regulski B., Szymczak J. (2014), Najwyższy czas na odpowiednie uznanie pozycji ciepłownictwa w Polityce Energetycznej Polski, "Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja", nr 45(2), s. 43-53.
 12. Termis Disctrict Energy Management, http://www.schneider-electric.com/en/productrange-download/61418-termis-software (dostęp: 17.08.2015).
 13. Węglarz A. (2012), Rola systemów ciepłowniczych w procesie efektywnego wykorzystania energii w Polsce, "Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja", nr 43(3), s. 91-94.
 14. [www 1] http://www.ogrzewamyinteligentnie.pl/ (dostęp: 17.08.2015).
 15. [www 2] http://it.kelvin.pl/pl/termis (dostęp: 17.08.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-562X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu