BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisowski Mariusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem w systemie controllingu banku hipotecznego
Risk Management in Controlling of Mortgage Bank
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1019, s. 236-241, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską
Słowa kluczowe
Banki hipoteczne, Ryzyko bankowe, Zarządzanie ryzykiem, Controlling
Mortgage banks, Banking risk, Risk management, Controlling
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wymóg umiejętnego zarządzania ryzykiem sprzyja upowszechnieniu metod i technik controllingu w przedsiębiorstwach bankowych. Stosowane w tym systemie raporty i metody umożliwiają głęboką analizę przyczynowo-skutkową w obszarach poszczególnych rodzajów ryzyka. Wykorzystują metody statystyczno- -ekonometryczne, nie tylko pozwalające diagnozować przyczyny zaistniałych w przeszłości stanów, ale także umożliwiające formułowanie realistycznych scenariuszy rozwoju sytuacji w przeszłości. Ponadto są niezbędnym narzędziem do pomiaru odchyleń od założonych wielkości oraz definiowania kierunków działań dostosowawczych. Są to systemy "samouczące się", oparte na założeniach planowania, bieżącej kontroli i natychmiastowej reakcji na niepożądane wyniki. System controllingu jest niezbędnym składnikiem procesu efektywnego zarządzania, szczególnie w podmiotach świadczących usługi na rynku finansowym, charakteryzującym się zmiennością i rosnącą konkurencją, także w bankach hipotecznych. (fragment tekstu)

In the article author has presented select aspect of risk management in mortgage bank. He has described principal stages and actions of risk management, like special account for identify risk and special methods for measure risk. According to the author controlling is very important in financial institution, also in mortgage bank. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gąsowska A., Bankowość hipoteczna, Poltext, Warszawa 2000.
  2. Grabczan W., Zarządzanie ryzykiem bankowym, FRRwP, Warszawa 1996.
  3. Gruszka B., Ryzyko płynności finansowej, [w:] Współczesny bank, red. W.L. Jaworski, Poltext, Warszawa 1998.
  4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. 1997 nr 140, poz. 940, z późn. zm.).
  5. Wolniak D., Zarządzanie ryzykiem procentowym przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1997.
  6. Zawadzka Z., Ryzyko bankowe - uwagi ogólne, [w:] Współczesny bank, red. W.L. Jaworski, Poltext, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu