BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobińska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rola IT we współczesnych modelach biznesu
IT Alignment to Modern Business Models
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 3 (41), s. 92-105, rys., tabl., bibliogr. 13 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Informatyka, Zarządzanie
Business models, Information science, Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Warunkiem trwałej przewagi konkurencyjnej współczesnych firm staje się zdolność do konsekwentnego rozwijania potencjału IT szybciej, taniej i bardziej strategicznie niż konkurenci, a działy informatyczne powinny odgrywać kluczową rolę w zapewnianiu właściwego wykorzystania potencjału IT. Jednym z głównych powodów niepełnego wykorzystania przez organizacje zasobów i inwestycji w IT jest słabe dopasowanie sfery biznesu i sfery IT. Dostosowanie celów IT do celów biznesowych jest nie tylko kwestią osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, ale warunkiem przetrwania organizacji. Chociaż powszechnie mówi się o znaczeniu IT w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, w praktyce trudno określić i ocenić wszystkie osiągane dzięki IT korzyści. W artykule dokonano próby przedstawienia kluczowych aspektów związanych z funkcjonowaniem IT we współczesnej praktyce zarządzania, przy czym szczególną uwagę zwrócono na ewolucję roli działów IT, które wraz z postępującymi procesami globalizacji, usieciowienia i wirtualizacji firm zmieniają się z realizatora procesów i usług w kierunku inicjatora/koordynatora współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług oraz coacha/doradcy w zakresie ich implementacji i doskonalenia. (abstrakt oryginalny)

The condition for a sustainable competitive advantage of today's businesses is the ability to consistently develop the potential of IT faster, cheaper and more strategically than competitors, and IT departments play a key role in ensuring the proper use of the potential of IT. One of the main reasons for under-utilization of resources by organizations and IT investment is weak matching spheres of business and IT. Adapting IT goals to business goals is not just a matter of achieving a competitive advantage, but the survival of the organization. Despite a popular opinion about the importance of IT in the creation of competitive advantage, in practice it is difficult to identify and assess all the benefits achieved through IT. In the article will be made an attempt to present key aspects of the functioning of IT in modern practice of management, and a particular attention will be paid to the evolution of the role of IT departments, which together with progressive globalization, networking and virtualization processes, change the role from the producer processes and services to the initiator/coordinator of cooperation with external service providers and the coach/advisor in terms of the IT changes implementation and development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bradley J., Macaulay J., Noronha A., Sethi H., 2015, Wpływ chmury na modele użytkowania zasobów IT, http://www.cisco.com/web/aboutac79/docs/re/Impact-of-Cloud-IT-Consumption-Models_Top-10_pl.pdf (22.05.2015).
 2. Butryn B., Sobińska M., 2015, Cloud computing a transformacja roli działów IT, Przegląd Organizacji 8 (907)/2015, s. 32-38.
 3. Chew E.K., Gottschalk P. (red.), 2013, Knowledge Driven Service Innovation and Management: IT Strategies for Business Alignment and Value Creation, IGI Global.
 4. Chomiak-Orsa I., 2013, Zarządzanie kapitałem relacyjnym w procesie wirtualizacji organizacji. Podejście modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Duczkowska-Piasecka M., Poniatowska-Jaksch M., Duczkowska-Małysz K. (red.), 2013, Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne, Difin, Warszawa.
 6. Grembergen W.V., De Haes S. (red.), 2012, Business Strategy and Applications in Enterprise IT Governance, IGI Global 2012.
 7. Orzechowski R., 2007, Efektywne zastosowanie IT w przedsiębiorstwie, E-mentor, nr 3 (20)/2007, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/20/id/442 (5.01.2017).
 8. Penc J., 2003, Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa.
 9. Perechuda K. (red.), 2015, Advanced Business Models, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Sobińska M., 2015, Przewodnik sourcingu IT, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Sobińska M., Willcocks L.P., 2015, IT outsourcing management in Poland - trends and performance, Strategic Outsourcing: An International Journal, vol. 9 iss. 1, http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/SO-10-2015-0024.
 12. Solli-Saether H., Gottschalk P., 2010, Managing IT Outsourcing Performance, IGI Global.
 13. Waszczuk P., 2016, IDC: W europejskich firmach postępuje transformacja roli IT, http://itwiz.pl/ idc-europejskich-firmach-postepuje-transformacja-roli/ (26.04.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/15611/ie.2016.3.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu