BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czułowska Magdalena (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Analiza porównawcza wyników ekonomicznych kukurydzy uprawianej na ziarno suche i mokre
Comparative Analysis of Economic Results of Maize Cultivated for Dry and Wet Grain
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 1, s. 26-31, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Analiza porównawcza, Produkcja roślinna, Koszty, Wyniki badań
Comparative analysis, Crop production, Costs, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q12, D24
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem przeprowadzonych badań była ocena opłacalności uprawy kukurydzy na ziarno suche i mokre średnio w próbie badawczej gospodarstw oraz w regionach rolniczych Polski. Do ekonomicznej oceny efektywności produkcji zastosowano wskaźnik opłacalności bezpośredniej. Badania wykazały, że średnio w próbie badawczej zarówno w 2012, jak i w 2015 roku wyższą nadwyżkę bezpośrednią bez dopłat uzyskano w gospodarstwach uprawiających kukurydzę na ziarno suche, jednak wyższym wskaźnikiem opłacalności bezpośredniej charakteryzowała się kukurydza uprawiana na ziarno mokre. Przeprowadzony rachunek nadwyżki bezpośredniej wykazał również zróżnicowanie wyników ekonomicznych kukurydzy pomiędzy wyodrębnionymi regionami. Najkorzystniejsze wyniki z uprawy kukurydzy na ziarno suche uzyskali rolnicy z regionu Pomorze i Mazury, a na ziarno mokre z regionu Małopolska i Pogórze.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to evaluate the profitability of maize cultivated for dry and wet grain. Results were presented as groups due to location in the agricultural regions of Poland and on average for whole survey sample. For economic evaluation of the efficiency of production indicator of direct profitability was used. Studies showed that on average in the survey sample for both the 2012 and 2015 years the higher value of gross margin without subsidies obtained on farms cultivating maize for grain dry. But the group of farms growing maize for wet grain was characterized by higher level of direct profitability. The results of gross margin calculation also showed differences in economic performance of farms cultivated maize in selected agricultural regions of Poland. Best results from maize cultivated for dry grain were obtained by farmers from the region Pomorze i Mazury and for maize cultivated for wet grain from Małopolska i Pogórze.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. FAOSTAT. 2016. Food and agriculture organization of the united nations statistics division. http://faostat3. fao.org/browse/Q/QC/E, dostęp 7.12.2016.
  2. GUS. 2001. Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2000 r. Warszawa: GUS.
  3. GUS. 2016. Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2015 r. Warszawa: GUS.
  4. Skarżyńska Aldona. 2010. "Zagadnienia metodyczne rachunku kosztów ekonomicznych na przykładzie działalności produkcji roślinnej". Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa 3: 93-94.
  5. Solarski Tadeusz. 2005. "Dosuszanie i przechowywanie ziarna kukurydzy, Kukurydza rośliną przyszłości". Agro Serwis 3: 65-66.
  6. Spurtacz Stanisław, Jerzy Pudełko, Leszek Majchrzak. 2008. "Opłacalność uprawy kukurydzy na ziarno w warunkach produkcyjnych w latach 2005-2007". Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura 7 (4): 117-124.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8335
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu