BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kraśnicka Teresa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Ingram Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Bratnicka Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Stan i kierunki dalszych badań nad zjawiskiem przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce
Family Business: the State of The Art and Future Research Directions
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 285-297, rys., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Przedsiębiorstwo rodzinne, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Entrepreneurship, Family-owned business, Enterprise competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie stanu badań w Polsce i na świecie, wskazanie przyszłych kierunków badań w obszarze problematyki funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych oraz przedstawienie modelu badawczego, odnoszącego się do jednego z wybranych kierunków badań nad zjawiskiem profesjonalizacji firm rodzinnych. Na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych przedmiotu zbudowano model badawczy, opisujący zależności pomiędzy stopniem rodzinności, profesjonalizacji oraz przyjętą strategią firmy rodzinnej a konkurencyjnością przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present future research directions in the field of family business and to construct theoretical model related to one of them, in particular it refers to professionalization of family businesses that is perceived as important and up-to-date. We also identified the research gap in this regard. On the basis of literature studies we constructed research model depicting relationships between the level of familiness, professionalization as well as adopted strategy based on tradition and competitiveness of a family firm.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berrone P., Cruz C., Gomez-Mejia L.R., Larraza-Kintana M.: Socioemotional wealth and corporate responses to institutional pressures: Do family controlled firms pollute less? "Administrative Science Quarterly", Vol. 55, 2010, p. 82-113.
 2. Björnberg A., Nicholson N.: The family climate scales: Development of a new measure for use in family business research. "Family Business Review", Vol. 20, 2007, p. 229-246.
 3. Dekker J.C., Lybaert N., Steijvers T., Deapire B., Mercken R.: Family firm types based on the professionalization construct: Exploratory research. "Family Busines Review", Vol. 26, 2012, p. 81-99.
 4. Firmy rodzinne w Polsce'2014. Koniunktura i otoczenie biznesu'2014. Projekt badawczy PARP: Panel Polskich Przedsiębiorstw. PARP, Warszawa 2015.
 5. Hoffman J., Hoelscher M., Sorenson R.: Achieving sustained competitive advantage: A family capital theory. "Family Business Review", Vol. 19, 2006, p. 135-145.
 6. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A.: Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój. Difin, Warszawa 2004.
 7. Jeżak J.: Rozwój przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce na tle tendencji światowych. "Przegląd Organizacji", nr 4, 2016, s. 52-59.
 8. Johnson S., Boone P., Breach A., Friedman E.: Corporate governance in the Asian financial crisis. "Journal of Financial Economics", Vol. 58, 2000, p. 141-186.
 9. Klimek J.: Rola innowacyjności w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa rodzinnego. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12, 2015, s. 77-92.
 10. Koładkiewicz I.: System nadzoru w firmie rodzinnej. Doświadczenia polskie i światowe. Poltext, Warszawa 2015.
 11. Kowalewska A.: Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania. PARP, Warszawa 2009.
 12. Kraus S., Pohjola M., Koponen A.: Innovation in family firms: an empirical analysis linking organizational and managerial innovation to corporate success. "Review of Managerial Science", Vol. 6, 2012, p. 265-286.
 13. Lewandowska A., Hadryś-Nowak A.: Strategie zrównoważonego rozwoju oparte na wartościach firm rodzinnych jako naturalna siła rozwoju przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2012, nr 736, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia", nr 55, s. 405-420.
 14. Lien Y.-C., Li S.: Professionalization of family business and performance effects. "Family Business Review", Vol. 27, 2014, p. 346-364.
 15. May P., Lewandowska A.: Stawka większa niż biznes. Strategie rozwoju firm rodzinnych. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014.
 16. Mores K.: Paradigms and theory building in the domain of business families. "Family Business Review", Vol. 22, 2009, p. 167-180.
 17. Nicholson N.: Evolutionary psychology, organizational culture, and the family firm. "Academy of Management Perspectives", Vol. 22, 2008, p. 73-84.
 18. Safian K.: Przedsiębiorstwo rodzinne - istota i zachowania strategiczne. Difin, Warszawa 2008.
 19. Sharma P., Chrisman J.J., Gersick K.E.: 25 years of Family Business Review: Reflection on the past and perspectives for the future. "Family Business Review", Vol. 25, 2012, p. 5-15.
 20. Short J.C., Sharma P., Lumpkin G.T., Pearson A.W.: Oh, the Places We'll Go! Reviewing Past, Present, and Future Possibilities in Family Business Research. "Family Business Review", Vol. 29, 2016.
 21. Sobiecki R. (red.): Przedsiębiorstwo rodzinne w gospodarce globalnej. Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.
 22. Sułkowski Ł. (red.): Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju. Współczesne aspekty zarządzania. "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XII, z. 6, Łódź 2011.
 23. Sułkowski Ł. (red.): Firmy rodzinne - współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Kierunki i strategie rozwoju. "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIII, z. 7, Łódź 2012.
 24. Sułkowski Ł., Marjański A.: Firmy rodzinne - jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń. Poltext, Warszawa 2009.
 25. Surdej A., Wach K.: Przedsiębiorstwa rodzinne wobec sukcesji, Difin. Warszawa 2010.
 26. Więcek-Janka E.: Wiodące wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013, s. 27-35.
 27. Yu A., Lumpkin G., Sorenson R.L., Brigham K.H.: The landscape of family business outcomes: A sumary and numerical taxonomy of dependent variables. "Family Business Review", Vol. 25, 2012, p. 33-57.
 28. Zachary M.A., McKenney A., Short J.C., Payne G.T.: Family business and market orientation: Construct validation and comparative analysis. "Family Business Review", Vol. 24, 2011, p. 233-251.
 29. Zellweger T.M., Nason R.S., Nordqvist M.: From Longevity of Firms to transgenerational Entrepreneurship of Families: Introducing Family Entrepreneurial Orientation. "Family Business Review", Vol. 25, 2012, p. 136-155.
 30. Barometr firm rodzinnych, Inicjatywa Firm Rodzinnych, European Family Business KPMG, sierpień 2014. Dostępny na: www.kpmg.com/pl/firmyrodzinne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu