BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobińska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Dojrzałość sourcingowa przedsiębiorstw w obszarze IT- wnioski z badań pilotażowych
IT Sourcing Maturity in Polish Companies: Research Findings
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka i Ekonometria (8), 2016, nr 308, s. 128-156, rys., tab., bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Outsourcing informatyczny, Usługi teleinformatyczne, Komunikowanie wewnętrzne
Information technology outsourcing (ITO), Teleinformation services, Internal communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule podjęto próbę weryfikacji modelu dojrzałości sourcingowej organizacji w obszarze IT na podstawie wyników pilotażowego badania przeprowadzonego na grupie 24 losowo wybranych przedsiębiorstw branży przemysłowej działających w Polsce. Celem badania było przede wszystkim pozyskanie informacji na temat funkcjonowania najważniejszych aspektów współpracy sourcingowej w odniesieniu do usług IT ankietowanych organizacji. W artykule zaprezentowano skróconą wersję graficznej prezentacji wyników, natomiast główny nacisk położono na analizę uzyskanych danych i informacji, opis badanych aspektów oraz próbę sformułowania odpowiedzi na pytania, które były inspiracją do podjęcia badań.(abstrakt oryginalny)

In the article, the author attempts to verify the IT sourcing maturity model using the results of a pilot study conducted on a group of twenty-four randomly selected industrial companies operating in Poland. The aim of this study was to obtain information on the operation of the most important aspects of the IT sourcing relationship in surveyed organizations. Presentation of the results, due to the limited scope of the article, was reduced to a minimum, while the main attention was devoted to the analysis of the collected data and information and description of the studied aspects. Moreover, it was made an attempt to answer the questions that were inspired to undertake the research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Sobińska M. (2014), Innowacyjne modele biznesu dla IT - wyzwania i perspektywy rozwoju [w:] I. Chomiak-Orsa, J. Gołuchowski (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego. Informatyka Ekonomiczna/Business Informatics, nr 1(31), Wrocław, s. 126-137.
  2. Sobińska M. (2015), Model dojrzałości sourcingowej w obszarze IT [w:] "Organizacja i Kierowanie/Organization and Management", nr 4(169), Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa, s. 147-164.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-562X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu