BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamus-Matuszyńska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Michnik Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wspomaganie procesu podejmowania decyzji w praktyce public relations
Supporting Decision Making Process in Public Relations
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 313, s. 13-27, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Public relations, Wielokryterialne podejmowanie decyzji, Relacje inwestorskie
Public relations, Multiple-criteria decision making, Investor relations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorzy kontynuują rozważania dotyczące narzędzi wspomagania procesu podejmowania decyzji w public relations. Po pierwszych studiach nad procesem podejmowania decyzji w sytuacji kryzysowej, tym razem analizują podejmowanie decyzji w realizacji jednego ze strategicznych działań, jakim są relacje inwestorskie. Autorzy, biorąc pod uwagę wielość umiejętności niezbędnych w praktyce PR, analizują je pod kątem ustrukturyzowania problemu oraz wykorzystania narzędzi wspomagania decyzji zaczerpniętych z podejścia systemowego oraz metod wielokryterialnych. Punktem wyjścia rozważań jest teza o złożoności procesu podejmowania decyzji w PR, wynikająca z wielości czynników determinujących ten proces oraz wymagających rozpatrzenia. Dlatego autorzy poszukują metod wspomagających, które ułatwią wybór odpowiedniego podejścia do rozwiązania problemu.(abstrakt oryginalny)

The authors continue discussion about tools supporting decision-making process in public relations. After the first studies on the process of decision-making in a crisis situation, this time authors analyse decision-making process in investor relations. The authors take into account the multiplicity of skills needed in the practice of PR and analyse them in terms of structuring the problem and the use of decision support tools taken from systemic methods and decision analysis. Authors are looking for methods, which will facilitate the selection of a suitable approach to solving a given problem.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonides G. (2004), Oczekiwania ekonomiczne i zachowania inwestycyjne [w:] T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Gdańsk.
 2. Bowen S.A. (2005), A Practical Model for Ethical Decision Making in Issues Management and Public Relations, "Journal of Public Relations Research", No. 17(3), s. 191-216.
 3. Cameron G.T. (1992), Memory for Investor Relations Messages: An Information- Processing Study of Grunig's Situational Theory, "Journal of Public Relations Research", No. 4(1), s. 45-60.
 4. Chung K.H., Jo H. (1996), The Impact of Security Analysts' Monitoring and Marketing Functions on the Market Value of Firms, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", Vol. 31.
 5. Dziwago D. (2011), Relacje inwestorskie. Ewolucja. Funkcjonowanie. Wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Falkheimer J. (2007), Anthony Giddens and Public Relations: A Third Way Perspective, "Public Relations Review", Vol. 33(3), s. 287-293.
 7. Grunig J.E., Hunt T. (1984), Managing Public Relations, Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, San Diego.
 8. Grunig J.E., Repper F.C. (1992), Strategic Management, Publics, and Issues [w:] J.E. Grunig (ed.), Excellence in Public Relations and Communication Management, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ, s. 117-157.
 9. Grunig J.E. (2000), Collectivism, Collaboration, and Societal Corporatism as Core Professional Values in Public Relations, "Journal of Public Relations Research", Vol. 12(1), s. 23-48.
 10. Harris R. (2005), When Giving Means Taking: Public Relations, Sponsorship, and Morally Marginal Donors, "Public Relations Review", Vol. 31, s. 486-491.
 11. Heath R.L. (2001), A Rhetorical Enactment Rationale for Public Relations: The Good Organisation Communicating Well [w:] R.L. Heath (ed.), Handbook of Public Relations, Sage Publications, Thousand Oaks, London.
 12. Ihlen O., van Ruler B. (2007), How Public Relations Works: Theoretical Roots and Public Relations Perspectives, "Public Relations Review", No. 33, s. 243-248.
 13. Jiang H., Shen H. (2013), Toward a Theory of Public Relations Practitioners' Own Conflict: Work Versus Life, "Journal of Public Relations Research", Vol. 25, s. 259-279.
 14. Kelly K.S., Laskin A.V., Rosenstein G.A. (2010), Investor Relations: Two-Way Symmetrical Practice, "Journal of Public Relations Research", Vol. 22(2), s. 182-208.
 15. Ki E.-J., Choi H.-J., Lee J. (2012), Does Ethics Statement of a Public Relations Firm Make a Difference? Yes, it Does, "Journal of Business Ethics", No. 105, s. 267-276.
 16. Krug A.M. (2010), Relacje inwestorskie w nowoczesnej spółce giełdowej, Wydawnictwo Poligraf, Warszawa.
 17. Ledingham J.A. (2003), Explicating Relationship Management as a General Theory of Public Relations, "Journal of Public Relations Research", Vol. 15(2), s. 181-198.
 18. Liu B.F., Horsley J.S. (2007), The Government Communication Decision Wheel: Toward a Public Relations Model for the Public Sector, "Journal of Public Relations Research", Vol. 19(4), s. 377-393.
 19. Łukasik G. (red.) (2013), Relacje inwestorskie spółek kapitałowych, Difin, Warszawa.
 20. Matlak M. (2005), The Warsaw Stock Exchange: PR Aactivities and Corporate Communication [w:] R. Ławniczak (ed.), Introducing Market Economy Institutions and Instrument: The Role of Public Relations in Transition Economies, piar.pl, Poznań.
 21. Michnik J. (2013a), Weighted Influence Non-Linear Gauge System (Wings) - An Analysis Method for the Systems of Interrelated Components, "European Journal of Operational Research", No. 3, Vol. 228, s. 536-544.
 22. Michnik J. (2013b), Wielokryterialne metody wspomagania decyzji w procesie innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 23. Michnik J., Adamus-Matuszyńska A. (2015), Structural Analysis of Problems in Public Relations, "Multiple Criteria Decision Making", Vol. 10, s. 105-123.
 24. Penning T. (2011), The Value of Public Relations in Investor Relations: Individual Investors' Preferred Information. Types, Qualities, and Sources, "Journalism and Mass Communication Quarterly", No. 3, Vol. 88, s. 615- 631.
 25. Petersen B.K., Martin H.J. (1996), CEO Perceptions of Investor Relations as a Public Relations Function: An Exploratory Study, "Journal of Public Relations Research", Vol. 8(3), s. 173-209.
 26. van Ruler B. (2004), The Communication Grid: An Introduction of a Model of Four Communication Strategies, "Public Relations Review", Vol. 30, s. 123-143.
 27. White C., Park J. (2010), Public Perception of Public Relations, "Public Relations Review", Vol. 36, s. 319-324.
 28. Zielonka P. (2004), Finanse behawioralne [w:] T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu