BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Austen Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Public relations jako wsparcie dla zarządzania zasobami ludzkimi? Współzależność zadań i współzależność agentów
Public Relations as Support for Human Resource Management. Task and Agent Interdependence
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 313, s. 28-39, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Public relations
Human Resources Management (HRM), Public relations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na pierwszy rzut oka, odpowiedź na pytanie: czy wewnętrzny PR wspiera, czy też jest konkurencją dla HRM może wydawać się oczywiste. Aby zrozumieć możliwe relacje między tymi obszarami, w artykule wyjaśniono rolę zarówno PR, jak i HRM. Ponieważ główne cele tych obszarach wydają się mieć wspólny obszar, omówiono zjawisko konfliktu między działami w organizacjach, przy wykorzystaniu perspektywy zależności zadań i agentów. Artykuł kończy się propozycją rekomendacji w zakresie poprawy efektu synergii między PR a HRM.(abstrakt oryginalny)

At first glance, the answer to the question: is internal PR supportive or competitive to HRM may seem to be obvious. To understand possible relationships between these domains, this article starts from explain the roles of both PR and HRM. As the main goals of these areas seem to overlap, the phenomenon of interdepartmental conflict has been discussed using task and agent interdependence. Finally, some recommendations how to improve synergy effect between PR and HR has been proposed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alderfer C.P., Smith K.K. (1982), Studying Intergroup Relations Embedded in Organizations, "Administrative Science Quarterly", Vol. 27, s. 35-65.
 2. Argenti P.A. (1998), Strategic Employee Communication, "Human Resource Management", Vol. 37, No. 3/4, s. 199-206.
 3. Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna ekonomiczna / Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 4. Blythe J. (2002), Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa.
 5. Buckley F., Monks K., Sinnott A. (1998), Communications Enhancement: A Process Dividend for the Organization and the HRM Department? "Human Resource Management", Winter, Vol. 37, No. 3, 4, s. 221-234.
 6. Budzyński W. (2000), Public relations - zarządzanie reputacją firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 7. Buffington J. (2004), Can Human Resources and Internal Communications Peacefully Coexist? "Public Relations Strategist", Vol. 10, No. 4, s. 33-35.
 8. Chen G., Tjosvold D. (2012), Shared Rewards and Goal Interdependence for Psychological Safety among Departments in China, "Asia Pacific Journal of Management", Vol. 29, No. 2, s. 433-452.
 9. Cutlip S.M., Center A.H., Broom G.M. (2000), Effective Public Relations, Pearson Education, New York.
 10. Daft R.L., Murphy J., Willmott H. (2010), Organizational Theory and Design, Cengage Learning Business Press, Boston, MA.
 11. de Dreu C.K.W., Evers A., Beersma B., Kluwer E.S., Nauta A. (2001), A Theory-Based Measure of Conflict Management Strategies in the Workplace, "Journal of Organizational Behavior", Vol. 22, No. 6, s. 645-668.
 12. Deutsch M. (2006), Cooperation and Competition [w:] M. Deutsch, P.T. Coleman, E.C. Marcus (eds.), The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice, Jossey-Bass, San Francisco, s. 23-42.
 13. Dolphin R.R. (2005), Internal Communications: Today's Strategic Imperative, "Journal of Marketing Communications", Vol. 11, No. 3, s. 171-190.
 14. Ewing M.T., Caruana A. (1999), An internal Marketing Approach to Public Sector Management, "The International Journal of Public Sector Management", Vol. 12, No. 1, s. 17-26.
 15. Gittell J.H., Seidner R., Wimbush J. (2010), A Relational Model of How High- -Performance Work Systems Work, "Organization Science", Mar/Apr, Vol. 21, No. 2, s. 490-506.
 16. Hayward M.L., Boeker W. (1998), Power and Conflicts of Interest in Professional Firms: Evidence from Investment Banking, "Administrative Science Quarterly", Vol. 43, No. 1, s. 1-22.
 17. Hrebiniak L.G. (2005), Making Strategy Work: Leading Effective Execution and Change, Pearson Education, Upper Saddle River.
 18. Husain Z. (2013), Effective Communication Brings Successful Organizational Change, "The Business & Management Review", Vol. 3, No. 2, s. 43-50.
 19. Kaplan R.S., Norton D.P. (2008), Jak osiągnąć mistrzostwo w stosowaniu systemu zarządzania, "Harvard Business Review", lipiec-sierpień, s. 113-129.
 20. Mankins M.C., Steele R. (2005), Turning Great Strategy into Great Performance (Cover Story), "Harvard Business Review", Jul/Aug, Vol. 83, Iss. 7/8, s. 64-72.
 21. Marciniak J. (2011), Meritum HR, Wolters Kluwer Polska, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 22. Miller V.D., Gordon M.E. (eds.) (2014), Meeting the Challenges of Human Resource Management: A Communication Perspective, Routledge, New York.
 23. Pache A.C., Santos F. (2010), When Worlds Collide: The Internal Dynamics of Organizational Responses to Conflicting Institutional Demands, "Academy of Management Review", Vol. 35, No. 3, s. 455-476.
 24. Puranam P., Raveendran M., Knudsen T. (2012), Organization Design: The Epistemic Interdependence Perspective, "Academy of Management Review", Vol. 37, No. 3, s. 419-440.
 25. Rozwadowska B. (2002), Public relations - teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 26. Ruekert R.W., Walker O.C. (1987), Marketing's Interaction with Other Functional Units, "Journal of Marketing", Vol. 51(1), s. 1-19.
 27. Smith B.D. (2011), Turf Wars: What the Intraorganisational Conflict Literature May Contribute to Our Understanding of Marketing Strategy Implementation, "Journal of Strategic Marketing", February, Vol. 19, No. 1, s. 25-42.
 28. Stanne M.B., Johnson D.W., Johnson R.T. (1999), Does Competition Enhance or Inhibit Motor Performance: A Meta-Analysis, "Psychological Bulletin", Vol. 125, No. 1, s. 133-154.
 29. Tajfel H., Turner J.C. (1979), An Integrative Theory of Intergroup Conflict [w:] W.G. Austin, S. Worchel (eds.), The Social Psychology of Intergroup Relations, Brooks-Cole, Monterey, CA., s. 33-47.
 30. Trębecki J. (2013), Public relations wewnętrzne - rzecz o granicach, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 157, s. 217-224.
 31. Wageman R., Baker G. (1997), Incentives and Cooperation: The Joint Effects of Task and Reward Interdependence on Group Performance, "Journal of Organizational Behavior", Vol. 18, No. 2, s. 139-158.
 32. Walton R.E., Dutton J.M. (1969), The Management of Interdepartmental Conflict: A Model and Review, "Administrative Science Quarterly", Vol. 14, s. 73-84.
 33. Zając C., Kownacka V. (red.) (2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych, PWE, Warszawa.
 34. Zakrzewska-Bielawska A. (2007), Struktura organizacyjna jako czynnik implementacji strategii w procesie rozwoju przedsiębiorstwa [w:] S. Lachiewicz (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu