BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Limański Andrzej (Uniwersytet Śląski), Drabik Ireneusz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Tytuł
Typologia strategii internacjonalizacji przedsiębiorstw
A Typology of Strategies for the Internationalization of Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 323-331, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja, Zarządzanie międzynarodowe, Przedsiębiorstwo, Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Internationalization, International management, Enterprises, Enterprise internationalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Internacjonalizacja przedsiębiorstw jest obecnie zjawiskiem bardzo intensywnym, przy czym różne motywy skłaniają przedsiębiorstwa do umiędzynarodowienia działalności, różne są sposoby działania i konkurowania na rynkach zagranicznych. W artykule przedstawiono typologię strategii internacjonalizacji przedsiębiorstw z uwzględnieniem kryteriów czasu i zasięgu wejścia na rynki zagraniczne oraz zakresu internacjonalizacji. Scharakteryzowano podstawowe rodzaje strategii internacjonalizacji oraz uwarunkowania ich zastosowania.(abstrakt oryginalny)

Although the internationalization of enterprises is a common phenomenon nowadays, there are diverse factors that motivate corporations to globalize their operations, and divergent strategies rendering acting and competing in international markets possible. The article outlines a typology of internationalization strategies with specific respect to such criteria as time and range of business operations taking place in international markets and the sheer scope of applied internationalization processes. Basic strategies of internationalization as well as determinants of their implementation are also characterized.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drabik I.: Koncepcja internacjonalizacji przedsiębiorstwa - stan obecny i kierunki rozwoju, [w:] Limański A., Milic-Czerniak R. (red.): Współczesny marketing wobec problemów globalizacji gospodarki. WSZMiJO, Katowice 2009.
 2. Drabik I.: Strategie ekspansji przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, [w:] Birski A. (red.): Uwarunkowania rynkowe konkurencyjności przedsiębiorstw. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2008.
 3. Jędralska K., Komańda M., Dziubińska A.: Kompetencje internacjonalizacyjne przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 4. Karasiewicz G.: Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Podejście holistyczne. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 5. Limański A., Drabik I.: Internacjonalizacja i globalizacja działalności przedsiębiorstw, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Katowicach - Akademia Ekonomiczna w Katowicach - Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katowice 2005.
 6. Limański A., Drabik I.: Marketing międzynarodowy. Difin, Warszawa 2010.
 7. Nowiński W.: Wczesna internacjonalizacja przedsiębiorstw - nowy obszar badań. "Gospodarka Narodowa" 2006, nr 11-12.
 8. Oczkowska R.: Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. Motywy - Strategie - Tendencje. Difin, Warszawa 2013.
 9. Pierścionek Z.: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. WN PWN, Warszawa 2003.
 10. Pietrasieński P.: Międzynarodowe strategie marketingowe. PWE, Warszawa 2005.
 11. Rymarczyk J.: Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 12. Wiktor J.W., Oczkowska R., Żbikowska A.: Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki. PWE, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu