BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Machnik-Słomka Joanna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Twórczość technologiczna a strategie rozwojowe przedsiębiorstw wysokich technologii
Technology Creativity and Development Strategies of High Technology Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 333-344, rys., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Przemysł wysokich technologii, Wysoka technika, Rozwój strategiczny
Enterprise development, High-tech industry, High technique, Strategic development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano konstrukt twórczości technologicznej, opierając się na założeniu, że stanowi on znaczący mechanizm rozwojowy przedsiębiorstw wysokich technologii. Twórczość technologiczna traktowana jest jako połączenie dwóch odrębnych pojęć: twórczości technologicznej oraz rozwoju technologii. Opierając się na tym założeniu, w artykule w pierwszej kolejności przedstawiono znaczenie twórczości technologicznej w rozwoju strategicznym przedsiębiorstw wysokich technologii. Omówiono również strategie rozwojowe przedsiębiorstw wysokich technologii w aspekcie twórczości technologicznej.(abstrakt oryginalny)

The article presents the construct of technology creativity based on the assumption that it is a significant mechanism for development of high technology enterprises. Technology creativity is treated as a combination of two distinct concepts: technology creativity and technology development. Basing on this assumption in the article on the first place it is presented the importance of technology creativity in the strategy development of high technology enterprises. There are also discussed the strategies of enterprises of high technology in terms of technology creativity.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniok H.: Kreatywność jako źródło nowoczesności i rozwoju przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 73, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.
 2. Bratnicka K.: Kultura organizacyjna i twórczość w przedsiębiorczych organizacjachmodel koncepcyjny, Przegląd Organizacji, nr 11, 2010.
 3. Brzeziński M.: Organizacja kreatywna. PWN, Warszawa 2009.
 4. Brzeziński M.: W oczekiwaniu na nowe paradygmaty nauk o zarządzaniu. "Przegląd Organizacji", nr 9, 2000.
 5. Carr A.: Psychologia pozytywna. Zysk i S-ka, Poznań 2009.
 6. Dyduch W.: Twórcza strategia organizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 7. Dyduch W.: Twórcza strategia jako podstawa dla pobudzania innowacyjności i przedsiębiorczości, [w:] Kaleta A., Moszkowicz K., Sołoducho-Pelc L. (red.): Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 366, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.
 8. Hamel G., Breen B.: Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości? Harvard Business School Press, Red Horse sp. z o.o., 2008.
 9. Hammer M., Champy M.: Reengineering w przedsiębiorstwie. Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
 10. Hyunjin K., Changyol R.: Model of Technological Creativity Based on the Perceptions of Technology-Related Experts. Daejeon Technical High School, Chungnam National University, Korea. Dostęp: www.aichi-edu.ac.jp/intro/files/seika05_2 (pobrano 22. 02.2015).
 11. Kuhn R.L.: Creativity and Strategy in Mid-Sized Firms. Prentice-Hall, New Jersey 1989.
 12. Kukliński A.: Program przyszłości regionów. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2000.
 13. Leigh K.E.: Organizational Creativity: The Relationship Between Creativity, Values and Performance in Architectural Practice. UMI, ProQuest, Ann Arbor, 2011.
 14. Machnik-Słomka J.: Zachowania twórcze w organizacjach wysokich technologii. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, nr 19, Częstochowa 2015.
 15. Machnik-Słomka J.: Badanie twórczości technologicznej organizacji w ujęciu konfiguracyjnym - koncepcja i metody. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej s. Organizacja i Zarządzanie, z. 83, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015.
 16. Moczydłowska J.M.: Prokreatywny system motywowania jako wyzwanie dla nowoczesnego zarządzania kapitałem ludzkim, [w:] Lipka A., Waszczak S. (red.): Ekonomia kreatywności. Jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społecznogospodarczego. "Studia Ekonomiczne". Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 17. Niedzielski P., Rychlik K.: Innowacje i kreatywność. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 18. Nowosielski S. (red.): Podejście procesowe w organizacjach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 52. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 19. Nordic Innovation Centre, User-Driven Innovation. Context and Cases in the Nordic Region, [w:] CASE Doradcy. Zwiększanie świadomości przedsiębiorców z zakresu korzyści płynących z popytowego podejścia do innowacji (User-Driven Innovation). Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008.
 20. Obłój K.: Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy. Poltext, Warszawa 2010.
 21. Perechuda K.: Metody zarządzania przedsiębiorstwem. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 22. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD/Eurostat, 2005.
 23. Romanowska M., Trocki M. (red.): Podejście procesowe w zarządzaniu. SGH, Warszawa 2004.
 24. Stachowicz J.: Podejście sieciowe (paradygmat sieciowy) w naukach zarzadzania; założenia oraz konsekwencje dla praktyki zarządzania, [w:] Stachowicz J. Nowicka- Skowron M., Voronina A. (red.): Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu. "Dom Organizatora", Lublin - Toruń 2014.
 25. Schendel D., Hitt M.A.: Comments from the editors. "Strategic Entrepreneurship Journal", 1, 2007.
 26. Shalley C.E., Zhou J., Oldham G.R.: The effects of personal and contextual characteristics on creativity: where should we go from here? "Journal of Management", 30(6), 2004.
 27. Woodman R.W., Sawyer J.E., Griffin R.W.: Toward a theory of organizational creativity. "Academy of Management Review", 18, 1993.
 28. Wysokińska Z.: Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Łódź 2001.
 29. Yu-Chu Y., Jing-Jui W.: The cognitive processes of pupils technological creativity. "Creativity Research Journal", Vol. 18, No. 2, 2006.
 30. Wu C., McMullen J.S., Neubert, M.J., Yi X.: The influence of leader regulatory focus on employee creativity. "Journal of Business Venturing", 2008.
 31. Zakrzewska-Bielawska A.: High Technology Company - Concept, Nature, Characteristics, [in:] Mastorakis N., Mladenov V., Zaharim A., Aida Bulucea C. (eds.): Recent Advances in Management, Marketing. Finances, A Series of Reference Books and Textbooks. WSEAS Press, Penang, Malaysia 2010.
 32. Zarządzanie technologią. Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS. Organizacja ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych UNIDO, Warszawa 2001.
 33. Słownik Języka Polskiego PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu