BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biesaga-Słomczewska E. Jadwiga (Uniwersytet Łódzki), Iwińska-Knop Krystyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Marketing wewnętrzny (MW) i public relations (PR) w realizacji funkcji personalnej
Internal Marketing and PR in The Context of The HR Function
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 313, s. 40-50, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Marketing wewnętrzny, Public relations, Komunikowanie wewnętrzne
Internal marketing, Public relations, Internal communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie na znaczenie relatywnie nowego podejścia do zarządzania ludźmi, zakładającego współuczestnictwo pracowników w tworzeniu sukcesu rynkowego firmy. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie marketingu wewnętrznego w zarządzaniu ludźmi uznając, że choć działania prowadzone w jego ramach koncentrują się na pracownikach, to nadrzędnym ich celem jest stworzenie wizerunku firmy troszczącej się o satysfakcję klienta zewnętrznego. Wyeksponowano wewnętrzny PR z uwzględnieniem roli komunikacji wewnętrznej i budowania wewnętrznych relacji, traktując je jako warunek kreowania pozytywnego wizerunku firmy w oczach wszystkich jej interesariuszy.(abstrakt oryginalny)

The article aims to present the value of a new approach to human resource management which is focused on the role employees play in the creation of market value. Particular emphasis has been placed on the role of internal marketing in the human resource management practice. Internal PR has been described as well as the role of internal communications and internal relations as necessary conditions to create a positive image of the company in the eyes of its stakeholders.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Kraków.
 2. Ballantyne D. (2013), Is Marketing Blind to the Internal Customer [w:] J. Gummerus, C. von Koskull (eds.), The Nordic School-Service Marketing and Management for the Future, Hanken School of Economics, Helsinki.
 3. Berry L.L., Parasuraman A. (1991), Marketing Services: Competing through Quality, The Free Press, New York.
 4. Biesaga-Słomczewska E.J. (2009), Negocjacje jako narzędzie zarządzania w organizacji zorientowanej na rynek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Biesaga-Słomczewska E.J., Iwińska-Knop K. (2012), Relacje wewnętrzne w kreowaniu lojalności pracowników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 712, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 26.
 6. Boguszewicz-Kraft M. (2007), Teoria mediacyjnych stosunków partnerskich marketingu wewnętrznego, "Marketing i Rynek", nr 4.
 7. Cutlip S.M., Center A.H., Broom G.M. (2000), Effective Public Relations, Prentice Hall, Upper Saddle River, NY.
 8. Kotler P. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & S-ka, Warszawa.
 9. Kotler P. (2003), Marketing, Rebis, Poznań.
 10. Mazurek-Łopacińska K. (2002), Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 11. Oleksyn T. (2014), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Olsztyńska A. (2005), Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie. Koncepcja i narzędzia wspomagające integrację działań wewnętrznych organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 13. Piotrowski W. (1998), Organizacje i zarządzanie-kierunki, koncepcje, punkty widzenia [w:] A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 14. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa.
 15. Reardon K.K., Enis B. (1990), Establishing a Companywide Customer Orientation Trough Peruasive Internal Marketing, "Management Communication Quarterly", No. 3.
 16. Saczyńska-Sokół S. (2012), Zmiany w podejściu do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w szkołach wyższych w Polsce, "Współczesne Zarządzanie", nr 1.
 17. Davoudi S.M.M., Kaur R. (2012), The Link between Internal Marketing and Human Resource Management, "Journal of Economics and Management", Vol. 1, Iss. 2, May.
 18. Tworzydło D. (2010), Public Relations w komunikacji marketingowej, http://ilot.edu.pl/ prace_ilot/public/PDF/spis_zeszytow/208_2010/3_Tworzydlo.pdf (dostęp: 7.05.2016).
 19. Wójcik K. (2009), Public relations, wiarygodny dialog z otoczeniem, Placet, Warszawa.
 20. Wyrzykowska B. (2008), Pomiar kapitału ludzkiego w organizacji, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie", nr 66.
 21. Varey R.J. (2001), Internal Marketing Communication, Marketing Communications, Taylor&Francis Ltd, Abington.
 22. [www 1] instituteforpr.org/internal-public-relations-family-first (dostęp: 26.04 2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu