BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewicka Beata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Controlling w zarządzaniu samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej
Controlling in Management of Public Healthcare Institutions
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1019, s. 258-263, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską
Słowa kluczowe
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ), Budżetowanie, Controlling
Independent public health care facilities, Budgeting, Controlling
Uwagi
summ.
Abstrakt
Controlling w zarządzaniu spzoz jako wielofunkcyjny instrument sterowania, mający za zadanie koordynowanie planowania, kontroli i informacji, pozwoli zapewnić osiągnięcie celów placówki przy optymalnym wykorzystaniu środków potrzebnych do ich realizacji. Znaczenie controllingu wzrasta w związku z urynkowieniem usług zdrowotnych i preferencją redukcji kosztów. Controlling, stanowiący racjonalną metodę usprawnienia procesu zarządzania spzoz, może przysporzyć placówce korzyści większe od nakładów związanych z jego wprowadzeniem. Warunkiem jest oczywiście niezatracenie humanitarnego charakteru jednostki, jaką jest samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Minimalizacja kosztów nie może w efekcie pogorszyć jakości świadczeń medycznych. (fragment tekstu)

The reform of health care system in Poland, introducing elements of free market into medical services, acquiring independence by public health care institutions and increased responsibility for the results made demand of independent health care institutions for more efficient management with application of modern methods and instruments. In the article controlling was presented as multifunctional management instrument expected to support the managers of the independent public health care institutions in taking quick and rational decisions by creating a reliable system of analytical information. Efficiency of controlling in management of public health care institutions depends on fulfilling a number of conditions presented in the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996.
  2. Hass-Symotiuk M., Aspekty metodologiczne budżetowania działalności zakładu opieki zdrowotnej, [w:] Rachunek kosztów usług medycznych i zarządzanie finansami w ochronie zdrowia, Materiały Konferencyjne nr 57, Szczecin 2000.
  3. Komorowski J., Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Warszawa 1997.
  4. Marciniak J., Pankowski M., Stańda A., Witczak H., Poradnik metodyczny dla kierownictw samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
  5. Nowak E., Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996.
  6. Nowak E., Zarządzanie kosztami jako zadanie controllingu, [w:] Rachunkowość a controlling. Controlling obszarów działalności przedsiębiorstwa. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 902, Wrocław 2001.
  7. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 1997.
  8. Rachunkowość jako instrument zarządzania zakładów opieki zdrowotnej, [w:] Informacja ekonomiczno-finansowa w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej, red. M. Hass-Symotiuk, Szczecin 2002.
  9. Rozporządzenie MZiOS w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej z 22.12.1998 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1194).
  10. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu