BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siomka Jarosław (Uzdrowisko Kamień Pomorski Spółka z o.o.), Szczypa Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności jako istotny warunek wdrożenia controllingu w uzdrowisku Kamień Pomorski spółka z o.o. w warunkach integracji z Unią Europejską
The Isolation of Responsibility Centres as the Essential Condition for Introducing Controlling in Health Resort Kamień Pomorski Limited Liability Company in the Context of European Union Accession
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1019, s. 270-278, rys., bibliogr. 2 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską
Słowa kluczowe
Centra odpowiedzialności, Controlling, Uzdrowiska
Responsibility centers, Controlling, Health resort
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Uzdrowisko Kamień Pomorski Spółka z o.o.
Abstrakt
Dynamiczne przeobrażenia gospodarcze w Polsce, dodatkowo nasilone perspektywą wejścia do struktur Unii Europejskiej, spowodowały, iż wiele jednostek gospodarczych stoi obecnie przed potrzebą restrukturyzacji w celu zahamowania niekorzystnych zjawisk, takich jak np. rosnące koszty własne, zmniejszenie obrotów, rosnące wymagania klientów, zaostrzona konkurencja. Uzdrowisko Kamień Pomorski Spółka z o.o. boryka się obecnie z wieloma takimi problemami. Jedną z możliwości rozwoju uzdrowiska jest wykorzystanie otwarcia polskiego rynku usług sanatoryjnych na kraje Unii Europejskiej. UKP powinno nawiązać kontakty przede wszystkim z niemieckimi biurami podróży. Poza tym dobrze byłoby zacieśnić współpracę na płaszczyźnie marketingowej z jednostkami samorządu terytorialnego. Mieszkańcy niemieckich miast partnerskich Kamienia Pomorskiego powinni poznać tanie i skuteczne leczenie w UKP, by móc skorzystać z usług uzdrowiska. Wskazane inicjatywy i wiele innych, jakie należy przedsięwziąć na skutek integracji z Unią Europejską, mają szansę zostać zrealizowane, jeżeli zmieni się system zarządzania uzdrowiskiem. Jednym z możliwych rozwiązań w tym zakresie jest wdrożenie controllingu, którego skuteczność będzie zależeć m. in. od efektywności działalności wyodrębnionych ośrodków odpowiedzialności skutkujących decentralizacją systemu zarządzania UKP. Szczególne znaczenie w tym względzie nabiera wyodrębnienie ośrodków odpowiedzialności za wyniki. Ich menedżerowie zarządzaliby podległymi im obiektami zgodnie z zasadami wolnego rynku, co w przyszłości powinno doprowadzić do obniżenia kosztów i zwiększenia przychodów. (fragment tekstu)

In the paper the development opportunities for Polish health resorts which appear in the context of European Union accession have been presented. It has served as the background for the changes of present organizational structure proposal in Health Resort Kamień Pomorski Limited Liability Company. These changes should aim at the isolation of responsibility centers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kopeć K., Koncepcja rachunku odpowiedzialności w kreowaniu rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] Sprawozdawczość i ocena ośrodków odpowiedzialności, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 868, Wrocław 2000.
  2. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu