BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielecki Krzysztof (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe)
Tytuł
Controlling w ratownictwie górskim
Controlling in the Mountain Rescue Activities
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1019, s. 279-285, rys., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską
Słowa kluczowe
Ratownictwo medyczne, Controlling, Ratownictwo górskie
Emergency medical services, Controlling, Mountain rescuer
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR)
Abstrakt
Controlling w działalności GOPR nie może być uważany za warunek wzrostu bezpieczeństwa osób przebywających w górach, ani też za sposób rozwiązania wszystkich problemów finansowania działalności ratowniczej. Powinien bowiem być traktowany jako jedno z możliwych i chyba najbardziej trafnych narzędzi zarządzania. Osobnym problemem jest określenie jego kształtu, implementacji i funkcjonowania w przyszłości. Na pewno controlling może być sposobem uzyskania odpowiedzi na wiele pytań związanych z racjonalizacją wykorzystania zasobów niezbędnych do funkcjonowania ratownictwa górskiego na miarę oczekiwań nie tylko ratowników, ale przede wszystkim społeczeństwa. (fragment tekstu)

This article shows the structure and source of financing mountain rescue activities in Poland and its specific conditions. The author describes functional areas of the Polish Mountain Rescue. The main idea of this paper is to introduce the need of implementing and application controlling as a new management tool in mountain rescue organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kardasz A., Struktura funkcjonalna controllingu, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 947, Wrocław 2002.
  2. Nowak E., Rachunkowość a controlling, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 902, Wrocław 2001.
  3. Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, red. E. Nowak, Wyd. ODDK, Gdańsk 2003.
  4. Nowosielski K., Controlling w procesie decyzyjnym-ujęcie ewolucyjne. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 902, Wrocław 2001.
  5. Siemińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu