BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogus Marlena (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych
Finance Control in Budgetary Economic Units of Public Finance Sector
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1019, s. 313-323, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską
Słowa kluczowe
Jednostka sektora finansów publicznych, Kontrola finansowa
Public finance sector units, Financial control
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kontrola finansowa jest procesem zintegrowanym z bieżącą działalnością jednostki. Kontrola finansowa nie jest jednorazowym zdarzeniem o wyjątkowym charakterze, ale szeregiem działań wykonywanych przez kierownika, kierowników komórek organizacyjnych, głównego księgowego i poszczególnych pracowników w toku bieżącej działalności, które tworzą system kontroli finansowej. Elementy systemu są wbudowane w strukturę organizacyjną, procedury, praktykę przyjętą w danej jednostce. Czynności i mechanizmy kontrolne stanowią integralną część poszczególnych procesów i operacji prowadzonych w jednostce, np. wypłaty wynagrodzeń, dokonywania płatności za usługi i dostawy, pobierania dochodów, sporządzania sprawozdań, wydawania wyposażenia. Podstawą skutecznego systemu kontroli finansowej są pracownicy jednostki. Kierownik jednostki ustanawia cele, wprowadza mechanizmy kontroli, ustala procedury oraz monitoruje i ocenia system kontroli finansowej. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych, tworząca ramy funkcjonowania kontroli finansowej i audytu wewnętrznego we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych, wypełnia wymagania przepisów obowiązujących w państwach UE. (fragment tekstu)

The objective of the work is a presentation of the range of finance control, responsibilities and the standards in budgetary economic units of public finance sector. In the consequence of the access negotiation to European Union and improving public finance management is the amendment of the act on the public finance. The amendment of the act places an obligation for finance control and internal audit in every unit of public finance sector. Responsibility for control system suitability and efficiency lies with a manager of public finance unit. The manager should assure appropriate control systems as well as the mechanisms for their verification and rationalization so as to be efficient. Properly implemented finance control system should provide guarantee for both appropriate use of tax payer's money and increase in reliability of our country as a financial partner and a beneficiery of external assistance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kuc B.R., Audyt wewnętrzny, teoria i praktyka, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa 2002.
  2. Wytyczne do samooceny kontroli finansowej w jednostce sektora finansów publicznych, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003.
  3. Zasady wdrażania systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w polskiej administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003.
  4. Rola Z.: Kontrola finansowa i audyt, "Finanse Komunalne" 2003 nr 2.
  5. Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Ministra Finansów, 2003 nr 3.
  6. Uzasadnienie do projektu ustawy o finansach publicznych, System informacji prawnej LEX, "ONEGA" 2003 nr 47.
  7. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, Dz U z 2003 r., nr 15, poz.148, z późn. zm.
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz U z 2002 r., nr 76, poz. 694, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu