BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nieplowicz Maria (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Zrównoważona karta wyników jako sposób na podniesienie jakości kadr w administracji samorządu terytorialnego w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
Balanced Scorecard as a Method of Improving Personnel Quality of the Local Government Administration in the Context of Poland's Joining the European Union
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1019, s. 324-330, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską
Słowa kluczowe
Strategiczna Karta Wyników, Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Balanced Scorecard (BSC), Local government units
Uwagi
summ.
Abstrakt
Samorząd terytorialny odgrywa znaczącą rolę w procesach integracyjnych z Unią Europejską. Aktywny udział samorządów lokalnych w procesie akcesyjnym przyczynia się do harmonizacji przepisów lokalnych z prawem unijnym oraz umożliwia przygotowanie i wdrażanie programów pozwalających na odpowiednie zagospodarowanie środków przedakcesyjnych, a po akcesji - funduszy strukturalnych. Warunkiem rzetelnego wypełniania zadań przez pracowników samorządowych jest właściwe przygotowanie ich do pełnienia obowiązków. (...) Problem ten jest szczególnie istotny w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W krajach europejskich przywiązuje się dużą wagę do właściwego przygotowania pracowników samorządowych oraz powszechnie stosuje się różnego rodzaju oceny urzędników. Często sama ocena pracowników jest impulsem do podejmowania działań mających na celu podniesienie kompetencji urzędników. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona propozycja zastosowania zrównoważonej karty wyników do oceny jakości pracowników samorządowych. (fragment tekstu)

The main purpose of this article is to show the application of the Balanced Scorecard in the management in order to improve the quality of civil servant in local government. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barabasz K., Zrównoważona karta wyników jako narządzie controllingu personalnego, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2003 nr 4.
  2. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategią na działanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  3. Kryg A., Karta wyników w zarządzaniu ludźmi. Od czego zależy sukces, www.infor.pl.
  4. O lepszą jakość kadr w administracji samorządu terytorialnego, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Samorządu i Administracji Państwowej, pod patronatem marszałka Senatu RP prof. Longina Pastusiaka, 4 listopada 2003 r., Kancelaria Senatu, Warszawa 2004.
  5. Polski samorząd terytorialny w procesie integracji z Unią Europejską, red. B. Nawrot, J. Pokładecki, UAM, Poznań 2003.
  6. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zwiększania sprawności administracji publicznej (MP nr 61, poz. 852).
  7. Urząd jako zbiór procesów. Wywiad z Pawłem Kameckim, www.egov.pl/wywiady/kameckiy dokument.php.
  8. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu