BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pisz Zdzisław (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Zmiany społeczne w Polsce wobec procesu globalizacji
Social Changes in Poland in the Face of Globalization
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1024, s. 35-52, bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej korzyściach i kosztach : wyzwania dla polityki gospodarczej i społecznej państwa
Słowa kluczowe
Przemiany społeczne, Globalizacja
Social change, Globalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy tekst jest próbą oceny systemu społecznego, a właściwie bardziej ustaleń niż oceny. Ta ostatnia wymagałaby wielu założeń identyfikujących kryteria, od których w każdym wypadku zależy w dużym stopniu sama ocena. Obecnie, po kilkunastu latach trwania procesu przekształceń systemowych rozpoczętego w roku 1989, po wielokrotnych jego zmianach, coraz trudniej jest ustalić właściwe, nie budzące kontrowersji punkty odniesienia. Nie one zatem będą centralnym przedmiotem zainteresowania w artykule. Chodzi w nim bardziej o weryfikację procesu zmiany systemowej z punktu widzenia potrzeby uwzględniania w jego analizie i ocenie elementów harmonizujących rozwiązania (nie tylko wewnątrz składników systemowych, tj. w polityce, gospodarce i kulturze społecznej, i nie wyłącznie między trzema składnikami systemu społecznego), ale także o konieczność weryfikacji istniejących rozwiązań z punktu widzenia możliwości ich harmonizacji w nowych warunkach uwzględniających w większym zakresie determinanty zewnętrzne, związane z globalizacją oraz z tymi aspektami integracji europejskiej, które pozostały poza obszarem przedmiotowym przeprowadzonych negocjacji akcesyjnych, a które mogą mieć znaczenie dla kontynuacji zmiany systemowej w Polsce. Ani integracji europejskiej, co do której wypowiedziało się społeczeństwo w przeprowadzonym referendum, ani globalizacji jako procesu niemal niezależnego od wewnętrznych decyzji politycznych, gospodarczych i społecznych w naszym kraju nie powinno się, a w zasadzie nie można traktować, jako rozwiązań alternatywnych lub niezależnych. Obydwa są dla naszego systemu społecznego rzeczywistością, do której muszą być dostosowane rozwiązania wewnętrzne. Nie ma bowiem innej drogi, innej możliwości, która mogłaby nasz kraj uchronić przed marginalizacją w stosunku do grupy państw o najwyższym poziomie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, przed wykluczeniem z uczestnictwa we współczesnych osiągnięciach w dziedzinie wiedzy i komunikacji, przed wyeliminowaniem z międzynarodowej konkurencji. (fragment tekstu)

The last fifteen years, which passed since the beginning of transformation in Poland, were not a homogenous period as far as external and internal factors influencing main political, economic and social problems are concerned. In the first phase of transformation attention was focused on internal factors derived from political, economic and social crisis in the eighties of the 20th century. In this phase the main goal was to find solutions for transformation of social system which would allow maintaining social order. The scope of possible decisions was determined by condition of economy and the risk of escalation of political and social conflicts. In the second phase of transformation, covering the period of last years of 20th century and the first years of 21th century, the role of external factors, mainly globalization and European integration, is more and more evident. Some issues regarding the influence of globalization on continuation of Polish transformation are considered in this paper. Factors determining new chances for Poland and constraints on resolving the most important social problems are pointed out. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anioł W., Dwie globalizacje, [w:] Wokół teorii polityki społecznej. Szkice i studia dedykowane Profesorowi Janowi Daneckiemu na Jubileusz siedemdziesiątych piątych urodzin, red. B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska, IPS UW, Warszawa 2003.
 2. Barber B.R., Globalny dżinn, tłum. J. Sęk, "Gazeta Wyborcza" z 1-2.07.2000 r.
 3. Bauman Z., Glokalizacja, czyli komu globalizacja, a komu lokalizacja, "Studia Socjologiczne" 1997, nr 3.
 4. Belka M. i in., Polska transformacja w perspektywie integracji europejskiej, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 1998.
 5. Buchner-Jeziorska A., Ludzie w gospodarce. Próba rekonstrukcji nowego ładu społeczno-ekonomicznego w Polsce, "Studia Socjologiczne" 1993, nr 3/4.
 6. Dahrendorf R., Perspektywa rozwoju gospodarczego, społeczeństwo obywatelskie i wolność polityczna, [w:] U podłoża globalnych zagrożeń. Dylematy rozwoju, red. J. Danecki, M. Danecka, IPSUW, Warszawa 2003.
 7. Dziewięcka-Bokun L., O politycznym wymiarze reform społecznych, "Polityka Społeczna" 1987, nr 3.
 8. Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. Michalski, Kraków 1994.
 9. Fukuyama F., Globalizacja do bicia, tłum. J. Sęk, "Gazeta Wyborcza" z 1-2.07.2000 r.
 10. Golinowska S., Polityka społeczna, a przebudowa systemu gospodarczego. Wyzwania i problemy, "Polityka Społeczna" 1991, nr 10.
 11. Kempny M., Globalizacja, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 1, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1998.
 12. Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1993.
 13. Matysiak A., Wpływ kapitału społecznego na mechanizm rynkowy, "Ekonomista" 2000, nr 4.
 14. Morawski W., Zmiana instytucjonalna, PWN, Warszawa 1998.
 15. Morecka Z., Społeczne aspekty gospodarowania, PWE, Warszawa 1981.
 16. Pisz Z., Problemy społeczne transformacji w Polsce, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Opole 2001.
 17. Hellwig Z., Równowaga ekonomiczna, "Ekonomista" 1981 nr 3/4.
 18. Komai J., Anti-Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań, PWN, Warszawa 1977.
 19. Skok na głęboką wodę. Rozmowa z prof. Jerzym Regulskim przewodniczącym Rady ds. Reform Ustrojowych Państwa, "Nowe Życie Gospodarcze" 1998, nr 9.
 20. Szczepański J., Rozważania o konsumpcji i polityce społecznej, PWE, Warszawa 1978.
 21. Sztompka P., Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufanie, lojalność, solidarność, [w:] Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, red. P. Sztompka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 22. Wilczyński W., Wielka gmina, "Nowe Życie Gospodarcze" 1997, nr 28.
 23. Wykład Lorda R. Dahrendorfa odbyty w Warszawie w Instytucie Spraw Publicznych w dniu 22.05.1996., [w:] Wokół myśli Lorda Dahrendorfa, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1997.
 24. Ziółkowski М., O imitacyjnej modernizacji społeczeństwa polskiego, [w:] Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, red. P. Sztompka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 25. Zmierzch socjalizmu państwowego. Polska w okresie przeobrażeń ustrojowych, red. S. Wróbel, Wydawnictwo 'Śląsk', Katowice 1998.
 26. Żyć i pracować w enklawach biedy. (Klimaty łódzkie), red. W. Warzywoda-Kruszyńska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu