BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimczak Bożena (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Wolność i odpowiedzialność we współczesnej fazie globalizacji gospodarczej
Globalization of Economy - the Tension Between Freedom and Responsibility
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1024, s. 65-77, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej korzyściach i kosztach : wyzwania dla polityki gospodarczej i społecznej państwa
Słowa kluczowe
Globalizacja gospodarki, Odpowiedzialność, Wolność gospodarcza
Economic globalization, Responsibility, Economic freedom
Uwagi
summ.
Abstrakt
Globalizacja gospodarcza jako przedmiot badań naukowych jest pojmowana dwojako: pozytywnie i normatywnie. Pozytywne badania polegają na opisie i wyjaśnianiu zjawisk ekonomicznych mających globalny zakres, takich jak funkcjonowanie rynków międzynarodowych i globalnych przedsiębiorstw. W poszczególnych fazach globalizacji pojawiają się nowe aspekty działań gospodarczych, inne powiązania i zależności, nowe formy współpracy. Pozytywne badania cechują względnie neutralny sposób opisu rynków i przedsiębiorstw, a mianowicie za pomocą pojęć ryzyka, kosztów i korzyści ekonomicznych. Drugie pojmowanie globalizacji polega na ocenie owych różnorodnych działań globalnych i niekiedy na budowaniu wizji idealnej globalizacji. Normatywne podejście do globalizacji wymaga głębokiej wiedzy pozytywnej, której starają się dostarczyć nauki ekonomiczne. W artykule przedstawiam próbę wykazania tej zależności: refleksja i ocena etyczna działań gospodarczych w skali globalnej wymaga specjalistycznej wiedzy. Omówieniu cech współczesnej globalizacji gospodarczej jest zatem poświęcona pierwsza część artykułu. Opisano w niej finansjalizację oraz ekspansję globalnych firm, a także przedstawiono te przesłanki i warunki, które umożliwiły rozwój globalnych rynków, pojmowanych jako miejsce gry ekonomicznej. Ujawniła się dzięki temu liberalna aksjologia współczesnej globalizacji, która została zaprezentowana w drugiej części artykułu, poświęconego omówieniu relacji między wolnością a odpowiedzialnością uczestników "globalnych gier ekonomicznych". Efektem tych dociekań jest ujawnienie trudności z rozwiązaniem problemu relacji między wolnością a odpowiedzialnością, a tym samym budowania globalnego ładu gospodarczego. (fragment tekstu)

The subject of this paper are economic phenomena accompanying the modem globalization: financialization and expansion of the global firms. It induces great tensions and social conflicts. The main thesis is: free economic activities are undertaken without the adequate responsibility of global playeres. In the paper the relation between freedom and responsibility is discussed. The conclusion is the following: the new global phenomena require global order and systematic work in favour of moral development of all people. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Calvo G.A., Rzeczywiste ryzyko globalizacji, "Rzeczpospolita" z 6-7.04.2002 r. ed. Project Syndicate.
 2. Cantwell J., Technological Innovation and Multinational Corporations, Blackwell, Oxford 1989.
 3. Global Economy and Finance: Problems and Perspectives for the Year 2000, Foundation "Centessimus Annus - Pro Pontifice", unedited version 2000.
 4. Globalization and the Reform of the International Monetary System, [w:] Globalization, Institutions and Social Cohesion, ed. M. Franzini, F.R. Pizutti, Springer, Berlin 2001.
 5. Hymer S., International Operations of the National Firms, Cambridge MA, MIT Press 1976.
 6. Keohane R.O., Nye J.S. Jr. (eds.) Transnational Relations and World Politics, Cambridge MA, Harvard Un. Press 1970.
 7. Klimczak В., Etyka gospodarcza, AE, Wrocław 1999.
 8. Oppenheimer P.M., Comparing 2000 with 1900: How Does Todays Globalization Differ from Yesterday's Free Trade?, [w:] Globalization, Institutions and Social Cohesion, ed. M. Franzini, F.R. Pizutti, Springer, Berlin, 2001.
 9. Pizutti F.R., Sen A.K., Markets and Institutions in Neo-Globalization, [w:] Globalization, Institutions and Social Cohesion, ed. M. Franzini, F.R. Pizutti, Springer, Berlin 2001. "Rzeczpospolita" z 20.07.2001 r.
 10. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, McMillan, London 1990.
 11. Sen A.K., Savater F., Ciampi A.C., 10 tez o globalizacji, "Rzeczpospolita" z 20.07.2001 r., ed. Project Syndicate.
 12. Wolność to luksus. Wywiad A. Domasławskiego, "Gazeta Wyborcza" z 24-25.11.2001 r.
 13. Vernon R., International Investment and International Trade in the Product Cycle, "Quartely Journal of Economics" 1966, nr 80.
 14. Whitley R., The internationalization of firms and markets: its significance and institutional structuring, "Organisation" 1994, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu