BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzyk Irena (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego
Institutional Determinants of Economic Development
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1024, s. 78-88, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej korzyściach i kosztach : wyzwania dla polityki gospodarczej i społecznej państwa
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Instytucjonalizm
Economic development, Institutional economics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z najbardziej kontrowersyjnych problemów w teorii ekonomii i w praktyce gospodarczej jest kwestia ekonomicznej roli państwa. Od dawna stanowi ona przedmiot wielu dyskusji i sporów, lecz w ostatnim ćwierćwieczu rozwinęła się szeroka debata na ten temat w związku z postępującym od lat osiemdziesiątych zmniejszaniem się zakresu państwa w gospodarce w następstwie szeroko zakrojonych programów prywatyzacji realizowanych w wielu krajach świata. (fragment tekstu)

This article is dedicated to the significance of institutions in economic development. The problem was discussed on the example of comparative analysis of institutions in high developed market economies. This analysis is currently a subject of a wide interest in western countries. In the paper an analysis is presented undertook by two western research's trends, which are the School of Varieties of Capitalism and French School of Regulation. Irrespective of different approaches to the analysis and some narrow conclusions both schools can be regarded as mutually complementary and enriching comparative institutional analysis. Both trends formulate also convergent opinions in most important problems concerning overlooking the market as a sole regulator of economy and regarding stability of differentiation of capitalist economy model in different countries. Presently accepted role of institutions in economic development causes that opposition State versus Market has lost any meaning, because they are not the only players to coordinate/regulate the economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Albert M., Kapitalizm kontra kapitalizm, Znak, Kraków 2003.
 2. Amable В., Petit P., La diversité des systémes sociaux d'innovation et de production dans les années 90, [w:] Institutions et innovation, J.Ph. Touffut (dir.), Albin Michel, Paris 2002.
 3. Belliard E., Salins C. de, Collectivités territoriales et obligations communautaires, Conseil d'Etat, La Documentation Française, 2004.
 4. Bellon В., Caire G., Cartelier L., Faugère J.-P., Voisin C., L'Etat et le marché, Economica, Paris 1994.
 5. Boyer R., Variété du capitalisme et théorie de la régulation, [w:] Economic, Institutions, Pouvoirs, "L'Anne de la Régulation" 2002-2003, nr 6, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Po, 2002.
 6. Castells M., Himanen P., The Information Society and the Welfare State. The Finnish Model, University Press, Oxford 2002.
 7. Crozet Y., Analyse économique de l'Etat, A. Colin, Paris 1992.
 8. Domańska E., Wokół interwencji państwa w gospodarkę, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1992.
 9. Le Galès P., Palier В., L'économie politique en débat, [w:] Economie, Institutions, Pouvoirs, "L'Anne de la Régulation" 2002-2003, nr 6, Presses de la Fondation Nationale .des Sciences Po, 2002.
 10. Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, cz. 3, PWE, Warszawa 2002.
 11. Hall P.A., Soskice D., Les Variétés du capitalisme, [w:] Economie, Institutions, Pouvoirs, "L'Anne de la Régulation" 2002-2003, nr 6, Presses de la Fondation Nationale .des Sciences Po, 2002.
 12. Hardt L., Instytucjonalne uwarunkowania reformy samorządu terytorialnego w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 9.
 13. Kaczmarek T.T., Zasady porządku w gospodarce rynkowej. Rola Państwa, Difin, Warszawa 2004.
 14. Markowski K., Rola państwa w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1992.
 15. Rosanvallon P., La crise de l'Etat - providence. Editions du Seuil, Paris 1992.
 16. Sznajder A., Rec. M. Castellsa, P. Himanena, The Information Society and the Welfare State. The Finnish Model, University Press, Oxford 2002, "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 9.
 17. Varieties of Capitalism. The institutional Foundations of Comparative Advantage, A. Hall, D. Soskice D. (eds.), Oxford University Press, Oxford 2001.
 18. Wojtyna A., Nowe kierunki badań nad rolą instytucji we wzroście i transformacji, "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 9.
 19. Wojtyna A., Nowe kierunki badań nad ekonomiczną rolą państwa, "Ekonomista" 2001, nr 1.
 20. Wojtyna A., Nowoczesne państwo kapitalistyczne, PWN, Warszawa 1990.
 21. Wright V., Cassese S., La recomposition de l'Etat en Europe, La Découverte, Paris 1996.
 22. Żorska A., Ewolucja państwa i jego działalności, [w:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu