BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiełczewski Stanisław (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
System demokratyczny wyznacznikiem roli rynku i polityki gospodarczej
Democratic System as a Determinant for the Roles to be Played by Market and Economic Policy
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1024, s. 112-120, bibliogr. 71 poz.
Tytuł własny numeru
Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej korzyściach i kosztach : wyzwania dla polityki gospodarczej i społecznej państwa
Słowa kluczowe
Polityka gospodarcza
Economic policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Główną tezę swego stanowiska, którą sformułowałem w tytule, rozwijam i uzasadniam w formie hipotezy badawczej przedstawionej w sekwencji kolejnych założeń i konstatacji. Ramy objętościowe opracowania wykluczają możliwość szerszego potraktowania problemu. W przedstawionej zsyntetyzowanej postaci chcę przybliżyć przede wszystkim następujące tezy:
1. Spór o rolę polityki gospodarczej i "wolnego rynku" jest w istocie sporem zastępczym, ze względu więc na taki jego charakter nie może być rozstrzygnięty na gruncie naukowym,
2. Rozstrzygnięcie rzeczywistego sporu dotyczącego problemów rozwoju powinno być przeniesione do rozważań nad celami rozwojowymi systemów społeczno-gospodarczych i rozstrzygnięte w toku interdyscyplinarnych badań dyscyplin społecznych z udziałem polityków i szerokiej opinii społecznej. (fragment tekstu)

Democratic system in its full political and social dimension requires the existence of:
- socio-economic policy which determines development goals (growth in quality of life of the society) and the means of realising it;
- market mechanism stimulating the effectiveness of the economy.
The present practice shows that the democratic system has been limited to its political dimension and the development goals have been submitted to the interest of big financial corporations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackerman В., Przyszłość rewolucji liberalnej, ON, Warszawa 1996.
 2. Aspects of Quality of Life, Edited by S. Ostasiewicz, AE, Wrocław 2000.
 3. Andreski S., Маха Webera olśnienia i pomyłki, PWN, Warszawa 1992.
 4. Bauman Z., Droga do Dublina, "Gazeta Wyborcza" z 10-11.11.2001 r.
 5. Bauman Z., Globalizacja, PIW, Warszawa 2000.
 6. Berger P., Rewolucja kapitalistyczna, ON, Warszawa 1995.
 7. Birnbacher D., Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, ON, Warszawa 1999.
 8. Bortner M., Jak dobija sią gospodarką polską od 1989 roku. Publications M.B. Nice 1995.
 9. Crazier M., Kryzys inteligencji. Szkic o niezdolności elit do zmian, Poltext, Warszawa 1996.
 10. Czekaj J., Nie ośmieszać liberalizmu, "Gazeta Wyborcza" z 8.10.2000 r.
 11. Drucker P.F., Zarządzanie w czasach burzliwych, "Nowoczesność", Warszawa 1995.
 12. Drucker P.F., Państwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
 13. Engler W., Zagrożona przyszłość, "Przegląd Polityczny" 1998, nr 36.
 14. From E., Mieć czy być? Rebis, Poznań 1995.
 15. From E., Zdrowe społeczeństwo, PIW, Warszawa 1996.
 16. Handy Ch., Głód ducha, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1998.
 17. Handy Ch., Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, ABC, Warszawa 1996.
 18. Hankiss E., Gdzie sią podziały nasze idee?, "Gazeta Wyborcza" z 31.07.2003 r.
 19. Havel V., Rachunek wolności, "Gazeta Wyborcza" z 7-10.VIII.2003 r.
 20. Havel V., Wygnanie z bajki, "Gazeta Wyborcza" z 5-6.10.2002 r.
 21. Hindess B., Filozofia władzy, PWN, Warszawa 1999.
 22. Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji, Muza S.A., Warszawa 1998.
 23. Impoderabilia wielkiej zmiany, red. P. Sztompka, PWN, Warszawa 1999.
 24. Jakubów L., Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, AE, Wrocław 2002.
 25. Kaczyński B., Ubóstwo w Polsce i na świecie, "Polityka Społeczna" 1998, nr 11-12.
 26. Kapuściński R., Nasz kruchy świat, "Gazeta Wyborcza" z 29-30.09.2001 r.
 27. Karpiński A., Co warto wiedzieć o polityce gospodarczej rządów, Orgmasz, Warszawa 1997.
 28. Kiełczewski S., Spór o kształt demokracji, "Odra" 2002, nr 12.
 29. Kiełczewski S., Strategiczna ocena polskiej transformacji systemowej, AE, Wrocław 2001.
 30. Kiełczewski S., Noga M., Jakubów L., Cele rozwojowe władz publicznych i organizacji gospodarczych: spójność czy konflikt. Projekt badawczy KBN nr 2 H02E 002 24.
 31. Kołakowski L., Los ludzi jest wspólny, "Gazeta Wyborcza" z 7.09.2003 r.
 32. Kołakowski L., Niepokój wieku naszego, "Gazeta Wyborcza" z 2-3.02.2002 r.
 33. Korczak D., Lebensqualität-Atlas, Westdeutscher Verlag, 1995.
 34. Kotler P., Jatusripitak S., Maesincee S., Marketing narodów. Strategiczne podejście do budowania bogactwa narodowego, WPSzB, Kraków 1999.
 35. Kowalik Т., Globalizacja gospodarki światowej a zjawisko marginalizacji społecznej, "Polityka Społeczna" 1998, nr 1.
 36. Kowalik Т., Współczesne systemy ekonomiczne, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2000.
 37. Kula М., Tradycja demokracji w Polsce, "Przegląd Humanistyczny" 2002 nr 5.
 38. Kuźmicz М., Globalizacja z ludzką twarzą, "Gazeta Wyborcza" z 13-14.00.2003 r.
 39. Martin H.P., Schumann H., Pułapka globalizacji, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1996.
 40. Meadows D. i in., Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1973.
 41. Mishan E.J., Spór o wzrost gospodarczy, PIW, Warszawa 1986.
 42. Myrdal G., Przeciw nędzy na świecie, PIW, Warszawa 1970.
 43. Nasze światowe podwórko. Raport Komisji ds. Światowego kierowania, PWE, Warszawa 1996.
 44. O szansach i pułapkach nowoczesnego świata, red. A. Zeidler-Janiszewska, IK, Warszawa 1997.
 45. Ostasiewicz W., Aspects of Quality of Life, University of Economics Publishing House, Wrocław 2000.
 46. Pajestka J., Global change and Polish problems. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 47. Poznański K., Obłęd reform. Wyprzedaż Polski, LSW, Warszawa 2001.
 48. Przemówienie Papieża Jana Pawła II do rektorów uczelni akademickich z całej Polski, 9.01.1996.
 49. Przyszłość państwa a gospodarka, Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku", Warszawa 1997.
 50. Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu, "Gazeta Wyborcza" z 8.10.2003 r.
 51. Sen A., Rozwój i wolność, Zysk i S-ka, Poznań 2002.
 52. Socjalna gospodarka rynkowa. Materiały konferencyjne Instytutu Ekonomii, AE, Wrocław 2003.
 53. Sondaż "Rzeczypospolitej", Oceny polityków gospodarczych, "Rzeczpospolita" z 8-9.11.2003 r.
 54. Soros G., Kryzys światowego kapitalizmu. Muza SA, Warszawa 1999.
 55. Staniszkis L., Władza bez polityków, "Rzeczpospolita" z 11.11.1998 r.
 56. Stiglitz J.E., Fałszywa perspektywa stabilności, "Gazeta Wyborcza" z 9.06.2003 r.
 57. Stiglitz J.E., Nagroda za irracjonalność, "Gazeta Wyborcza" z 30.12.2002 r.
 58. Suchodolski B., Skąd i dokąd idziemy, Muza SA, Warszawa 1999.
 59. Szacki J., Liberalizm po komunizmie, Znak, Kraków 1994.
 60. Świat na krawędzi, S. Fijałkowski rozmawia ze Stanisławem Lemem, Wyd. Literackie, Kraków 2000.
 61. Targowski A., Dramat Balcerowicza, "Rzeczpospolita" z 10.07.2000 r.
 62. The Five Year Economic Plan - Sharing a Better Quality of Life around the Globe, June 1992, Economic Planning Agency Government of Japan.
 63. Thurow L., Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wrocław, Wyd. Dolnośląskie 1999.
 64. W perspektywie roku 2010, Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku" przy Prezydium PAN, Elipsa, Warszawa 1995.
 65. Walicki A., Co po inteligencji?, "Gazeta Wyborcza" z 30.03.2002 r.
 66. Walicki A., Ideolog epoki postchlubnej, "Gazeta Wyborcza" z 8-9.11.2003 r.
 67. Wilkin J., Jaki kapitalizm, jaka Polska? PWN, Warszawa 1995.
 68. Wiszowaty I., Światowy szczyt rozwoju społecznego, "Humanizacja Pracy" 1995, nr 4.
 69. Wszyscy odpowiadamy za naszą ojczyznę - apel intelektualistów, "Rzeczpospolita" z 8-9.11.2003 r.
 70. Zawiślak A.M., Transformacja..., [w:] 10 lat transformacji w Polsce, Fakty i opinie. Warszawska Szkoła Zarządzania, Warszawa 1999.
 71. Życiński J., Wolność w jaskini, "Rzeczpospolita" z 30-31.08.2003 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu