BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Styś Aniela (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Styś Stanisław (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Polityka ekonomiczna i marketing
Economic Policy and Marketing
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1024, s. 155-166
Tytuł własny numeru
Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej korzyściach i kosztach : wyzwania dla polityki gospodarczej i społecznej państwa
Słowa kluczowe
Polityka gospodarcza, Marketing
Economic policy, Marketing
Uwagi
summ.
Abstrakt
W świetle różnych badań dotyczących wykorzystywania w polskiej gospodarce idei marketingowych (postaw rynkowych) i instrumentów marketingu rysuje się coraz wyraźniejsze zrozumienie, iż podmioty gospodarcze coraz powszechniej upatrują swoich szans przetrwania i rozwoju w wykorzystaniu funkcji, zasad i narzędzi marketingowych. Konkurencja wymusza dbałość o jakość oferty, konieczność poszerzenia skali jej użyteczności, dokonywania innowacji produktowych i coraz lepszego wykorzystywania wiedzy związanej z problematyką zarządzania produktem. (fragment tekstu)

The article concerns the problem of relations between the functions of the state market. Several years of system transformation and adaptation of marketing concept show that it is relevant to use this concept by local, regionale and central state institutions. It is the condition for complex realization of marketing functions. In the article the authors also pay attention to the importance of a number of relations in terms of process management. They see the necessity of variable relations as a condition of success. Flexibility of market activities should be main attribute of marketing as management orientation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997.
 2. Doyle P.: Marketing wartości, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 16.
 3. Greiner L.E.: Evolution and revolution as organizations grow, Harvard Bussines Review, July-August 1972.
 4. Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategią na działanie, Artur Andersen, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 5. Keegan W.J., Schlegelmilch B.B., Global Marketing Management. A European Perspective. Financial Times Prentice Hall. Inc. 1999.
 6. Keegan W.J., Schlegelmilch B.B.: Global Marketing Management. A European Perspective Financial Times, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ 2001.
 7. Kotler Ph., Jatusripitak S., Maesincee S.: The Marketing of Nations. A Strategie Approach to Building National Wealth. The Gree Press, New York, London, Toronto 1997.
 8. Lambin J.J.: Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wyd. PWN, Warszawa 2001, s. 55.
 9. Senge P.: Piąta dyscyplina, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 145.
 10. Śliwa K.R.: O organizacjach inteligentnych i rozwiązywaniu złożonych problemów zarządzania nimi. Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej, SiG, Warszawa 2001.
 11. Styś A.: Marketing jako proces kreowania wartości (w druku).
 12. Styś A.S.: Kreatywność w marketingu, [w:] Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, PWE, Warszawa 2002, s. 25.
 13. Wrzosek W.: Warunki rynkowe a efektywność marketingu, "Marketing i Rynek" 2003, nr 9.
 14. Yip G.S.: Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu