BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Madej Tadeusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Polityka gospodarcza a środowisko przyrodnicze
Economy Policy and Environment
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1024, s. 167-176
Tytuł własny numeru
Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej korzyściach i kosztach : wyzwania dla polityki gospodarczej i społecznej państwa
Słowa kluczowe
Polityka gospodarcza, Środowisko przyrodnicze
Economic policy, Natural environment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wśród celów rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym celów polityki gospodarczej, istotne znaczenie ma utrzymanie możliwie najlepszego stanu środowiska przyrodniczego w zakresie jego funkcji biologicznej oraz racjonalnego wykorzystywania nieodnawialnych i odnawialnych zasobów środowiska. (fragment tekstu)

Author states, that quality of an environment is a common public good. Therefore state in the economic and environmental policy should use instruments enabling exert alike market and intervention solutions. In situation of global threads for natural environment connected with expansion and deepen of economy globalisation there is a necessity of development of international environment protection law, pro-ecologic managing systems in economy subjects and serious realisation of treaties concerning development in international and world scale. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielawski J., Wpływ globalizacji na wielostronną współpracę gospodarczą "Sprawy Międzynarodowe" 2000, nr 1, s. 29.
 2. Calzoni G., Polityka ochrony środowiska, [w:] Polityka ekonomiczna, red. B. Winiarski, AE, Wrocław 1992, s. 202-205.
 3. Gospodarka a środowisko przyrodnicze, red. T. Madej, Wyd. Naukowe US, Szczecin 2002, s. 149-152.
 4. Górka K., Poskrobko В., Radecki W., Ochrona środowiska, Warszawa 1995, s. 70.
 5. Jabłoński J., Wyzwanie dla nowoczesnej dyplomacji - światowy szczczyt w sprawie zrównoważonego rozwoju "Rio + 10" [w:] Zasada zrównoważonego rozwoju w prawie i praktyce ochrony środowiska, red. K. Równy, J. Jabłoński, Wyd. PWSBiA, Warszawa 2002, s. 62.
 6. Janikowski R., Zwiększanie ekoefektywności systemu społeczno-gospodarczego, [w:] Ekonomia a rozwój zrównoważony, red. F. Piontek, Białystok 2001, t. 1, s. 192.
 7. Kłos L., Łucka A.I., Globalne zagrożenia środowiska - postulaty dla Polski, [w:] Rozwój gospodarki Polski w warunkach globalizacji, red. G. Karnowska, M. Malicki, US - AR w Szczecinie, Szczecin 2003, s. 90.
 8. Madej T., Związki i skutki wzajemnych oddziaływań gospodarki i środowiska przyrodniczego, [w:] Gospodarka a środowisko przyrodnicze, red. T. Madej, Wyd. Naukowe US, Szczecin 2002s. 83-89.
 9. Malicki M., Kicka E., Gospodarka polska wobec procesów globalizacji i transformacji gospodarczej, [w;] Rozwój gospodarki Polski w warunkach globalizacji, red. G. Karnowska, M. Malicki, US - AR w Szczecinie, Szczecin 2003, s. 8.
 10. Ocena zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) w procesie transformacji polskiej gospodarki. Ekspertyza, red. S. Kozłowski, Zeszyty Naukowe nr 30, PAN, Warszawa 2002, s. 56-64.
 11. Pajda R., Rozwój zrównoważony a system ekonomiczny, [w:] Ekonomia a rozwój zrównoważony, red. F. Piontek, Białystok 2001, t. 1, s. 147.
 12. Urbaniec M., Kooperatywne działania na rzecz rozwoju zrównoważonego, [w;] Ekonomia a rozwój zrównoważony, red. F. Piontek, Białystok 2001, t. 1, s. 147.
 13. Zorska A., Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu