BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczyk Monika (Uniwersytet Łódzki, studentka)
Tytuł
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na przykładzie firmy Ikea
The Use of Renewable Energy in the Example of Ikea Company
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2016, nr 2(43), s. 93-102, wykr., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Energia elektryczna
Renewable energy sources, Corporate Social Responsibility (CSR), Electric power
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
IKEA
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia odnawialnych źródeł energii we współczesnej gospodarce, a także pokazanie, że inwestycje w energię niekonwencjonalną mogą się stać integralną częścią biznesu. Ukazane są główne korzyści, ale również i koszty wynikające z użytkowania odnawialnych źródeł energii. Artykuł przedstawia także wielkości produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w Unii Europejskiej oraz wybranych krajach. Na przykładzie firmy IKEA pokazane jest, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może się stać częścią zarządzania w firmie, co wpisuje się również w koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. Praca przedstawia cele i działania firmy w drodze do osiągnięcia niezależności energetycznej i zwiększania efektywności w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The article aims to show the importance of renewable energy sources in the modern economy and demonstrates that investment in unconventional energy may become an integral part of the business. Shows also the main benefits but also the costs of the use of renewable energy sources. The article presents the amount of energy produced from renewable sources in the European Union and selected countries. It shows also the use of renewable energy sources in the example of IKEA. It can become part of management in the company, which also forms part of the concept of corporate social responsibility. The article presents the objectives and activities of the company on the way to achieving energy independence and efficiency in this area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. IX Ranking odpowiedzialnych firm 2015, "Dziennik Gazeta Prawna", 22.04.2015.
 2. IKEA Group FY15, Sustainability Report, IKEA Group.
 3. Komisja Europejska, Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, KOM(2011) 681, wersja ostateczna, Bruksela 2011.
 4. Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju, przeł. U. Grzelońska, E. Kolanowska, PWE, Warszawa 1991.
 5. People Planet Positive IKEA Group Sustainability Strategy for 2020, IKEA Group, 2012.
 6. Rak J., Kalda G., Innowacyjne metody wykorzystania źródeł energii słonecznej, Mikołajew 2007, Prace Naukowe Mikołajewskiego Narodowego Uniwersytetu, t. 73.
 7. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015, poz. 478.
 8. Wuczyński A., Wpływ farm wiatrowych na ptaki. Rodzaje oddziaływań, ich znaczenie dla populacji ptasich i praktyka badań w Polsce, "Notatki Ornitologiczne" 2009, z. 50, s. 206-227.
 9. Zimny J., Odnawialne źródła energii w budownictwie niskoenergetycznym, Polska Geotermalna Asocjacja, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Kraków-Warszawa 2010.
 10. http://www.ikea.com (dostęp: 10.07.2015).
 11. http://www.polskieradio.pl (dostęp: 10.07.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1429-3730.43.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu