BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szamrej-Baran Izabela (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ranking krajów UE ze względu na ubóstwo energetyczne
Ranking of EU Member States by Fuel Poverty
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2016, nr 2(43), s. 79-91, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Ranking, Ubóstwo, Energetyka, Ubóstwo energetyczne
Ranking, Poverty, Energetics, Fuel poverty
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Ubóstwo energetyczne pojawia się, gdy gospodarstwo domowe ma problem z utrzymaniem odpowiedniej (komfortowej) temperatury w domu/mieszkaniu, czyli gospodarstwo ubogie energetycznie to takie, którego nie stać na utrzymanie ogrzewania na odpowiednim poziomie po rozsądnych cenach. Celem pracy jest utworzenie rankingu 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej ze względu na ubóstwo energetyczne (jego zasięg). W oparciu o wyniki wcześniejszych badań (rozprawa doktorska) na podstawie przyjętej listy zmiennych opisujących zjawisko ubóstwa energetycznego skonstruowano ranking krajów UE w 2014 roku. Rezultat badania porównano z wynikami podobnego rankingu z 2009 roku. (abstrakt oryginalny)

Fuel poverty occurs when a household cannot afford to keep their house/flat adequately warm. Thus an energy poor household is one that cannot buy energy services at a reasonable cost. The aim of the work is to rank 27 EU member states (excluding Croatia) by global level of fuel poverty (its extent). Based on a prior research and previously chosen set of variables describing fuel poverty, a ranking was created for 2014. The results have been compared with results of a survey from 2009 based on the same methodology. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Boardman B., Fuel Poverty: From Cold Homes to Affordable Warmth, Belhaven, London 1991.
  2. Bradshaw J., Hutton S., Social policy options and fuel poverty, "Journal of Economic Psychology" 1983, nr 3.
  3. Figaszewska I., Ubóstwo energetyczne - co to jest?, "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki", 2009, nr 5.
  4. Harris G. Fuel Poverty. A Local Perspective. A study of Fuel Poverty among users of Finglas/Cabra MABS, Finglas/Cabra MABS, https://www.mabs.ie/fileadmin/user_upload/documents/Reports_Submissions /MABS_Reports_Documentation/Fuel_Poverty_Finglas_MABS_March2005_1_.pdf (dostęp: 1.04.2016).
  5. Hills J., Getting the measure of fuel poverty. Final report of the fuel poverty review, raport CASE nr 72, na zlecenie Ministerstwa ds. Energii i Zmian Klimatycznych (DECC) Zjednoczonego Królestwa, Londyn 2012.
  6. Owczarek D., Miazga A., Ubóstwo energetyczne w Polsce - definicja i charakterystyka społeczna grupy, Fundacja Instytut na rzecz ekorozwoju, Warszawa 2015.
  7. Stępniak A., Tomaszewska A., Ubóstwo energetyczne, a efektywność energetyczna, Wyd. Fundacja Instytut na rzecz ekorozwoju, Warszawa 2013.
  8. Szamrej-Baran I., Wpływ ubóstwa energetycznego na warunki życia gospodarstw domowych w Polsce; praca doktorska; Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, październik 2014.
  9. Węglarz A., Propozycje narzędzi przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu w świetle ustawodawstwa w Polsce, prezentacja z seminarium "Ubóstwo energetyczne w Polsce - problem społeczny czy ekonomiczny?", 18 maja 2010 r., Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1429-3730.43.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu