BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Anna (Josai International University)
Tytuł
Polityka względem odnawialnych źródeł energii w Polsce i Japonii - analiza porównawcza
Policy Towards Renewable Energy Sources in Poland and Japan - Comparative Analysis
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2016, nr 2(43), s. 19-37, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Energetyka, Odnawialne źródła energii, Polityka, Analiza porównawcza
Energetics, Renewable energy sources, Politics, Comparative analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Polska, Japonia
Poland, Japan
Abstrakt
W dobie globalizacji i coraz większej świadomości konsumentów dotyczącej troski o środowisko naturalne ważnym czynnikiem jest wdrażanie proekologicznych i zrównoważonych instalacji w celu ograniczenia negatywnego wpływu działalność ludzkiej na środowisko. Punktem zwrotnym troski o "czystą planetę" jest wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i zwiększenie ich udziału w całkowitym zużyciu energii elektrycznej. Celem artykułu jest analiza porównawcza uwarunkowań rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i Japonii. Pomimo deklarowanego zainteresowania energią odnawialną, w obu krajach praktyczne jej wykorzystanie pozostaje poniżej możliwości. (abstrakt oryginalny)

In the era of globalization and increasing consumer awareness about caring for the environment, an important factor is the implementation of environmentally friendly and sustainable installations, in order to reduce the negative impact of human activity on the environment. The turning point of this concern for "clean planet" is the use of renewable energy sources and increase their share of total electricity consumption. The aim of this article is a comparative analysis of conditions for the development of renewable energy in Poland and Japan. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drabińska U., Co zrobią państwa dla klimatu? Przegląd ustawodawstwa na świecie, http://www.chronmyklimat.pl/opinie/polityka-klimatyczna/co-robia-panstwa-dla-klimatu-przeglad-ustawodawstwa-na-swiecie (dostęp: 10.07.2015 r.).
 2. Edahiro J., Japan Begins Feed-in Tariff Shame to Accelerate Renewable Energy Promotion, JFS Newsletter, No. 110, November 8th 2011.
 3. Feinstein E., Cleantech Opportunities in Japan, JETRO, San Francisco 2012.
 4. Filipowicz M., Figórski A. (red.), Finansowanie przedsięwzięć ekoenergetycznych dla wielu rozproszonych projektów. Pomysł na (energo)oszczędną gminę, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2005.
 5. Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce, PWC, ING, Warszawa 2011.
 6. Gawlik L., Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., Potencjał odnawialnych źródeł energii w Polsce, [w:] Tarajkowski J. (red.), Czynnik ENERGIA w polityce gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2010.
 7. Kashiwagi T., Strategic Energy Plan of Japan. Focus on Energy System Reform of Japan and Building Smart Community, Tokyo Institute of Technology, Tokyo 2014.
 8. Kierunki Rozwoju Biogazowni Rolniczych w Polsce na lata 2010-2020, Ministerstwo Gospodarki, Rada Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r.
 9. Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, Ministerstwo Gospodarki, Rada Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r.
 10. Malko J., Energetyka japońska: jak radykalna transformacja?, "Energetyka" 2013, nr 5.
 11. Odnawialne źródło finansowania, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2012.
 12. Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, Uchwała Rady Ministrów nr 202/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
 13. Rajewski A., Japonia bez atomu - co najmniej do grudnia, http://adamrajewski.natemat.pl/75005, japonia-ponownie-bez-atomu (dostęp: 10.07.2015).
 14. Siergiej P., Japonia zastępuje atom negawatami, http://www.chronmyklimat.pl/wideo/zielona-gospodarka/japonia-zastepuje-atom-negawatami (dostęp: 10.07.2015).
 15. Strategia Działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013-2016 z perspektywami do 2020 roku, Warszawa, wrzesień 2012.
 16. Strategia Działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013-2016 z perspektywami do 2020 roku, aktualizacja, Warszawa, lipiec 2015.
 17. Ustawa o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r., Dz.U. 2015, poz. 478.
 18. Wiśniewski G., Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa 2012.
 19. Zabłocki M., Potencjalne źródła finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce w latach 2007-2013 oraz w kontekście nowego horyzontu ekonomicznego, [w:] Pająk K., Ziomek A., Zwierzchlewski S. (red.), Ekonomia i zarządzanie energią a rozwój gospodarczy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
 20. www.nfosigw.gov.pl (dostęp: 10.07.2015).
 21. www.PowerEngineeringint.com (dostęp: 10.07.2015).
 22. www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-G-N/Japan/#.UjcMAibwG70 (dostęp: 10.07.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1429-3730.43.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu