BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mortimer-Szymczak Halina (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Polityka ekonomiczna jako przedmiot nauczania : teoria i praktyka
Economy Policy as a Learning Subject : Theory and Practice
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1024, s. 177-187, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej korzyściach i kosztach : wyzwania dla polityki gospodarczej i społecznej państwa
Słowa kluczowe
Polityka gospodarcza, Dydaktyka
Economic policy, Teaching
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiot polityka ekonomiczna ma swój głęboki rodowód. Bez wątpienia uprawiana była od dziesiątków lat, a pewnie i od stuleci. We wszystkich państwach rządzących się samodzielnie zgromadzenia, parlamenty, rządy stanowiły podstawy polityki zewnętrznej i wewnętrznej. Jest oczywiste, iż polityka ta była różna, zależna od rozwoju społecznego i gospodarczego, jego poziomu i tempa od form i sposobów ich uprawiania w poszczególnych państwach. Ogromny wpływ miały poglądy teoretyczne wielkich myślicieli i przywódców. Reasumując, można powiedzieć, że polityka ekonomiczna jest prowadzona w każdym kraju, niezależnie od ustroju politycznego. Jej treść, charakter i cel, jaki sobie wytycza, uzależnione są od warunków społeczno-gospodarczych danego kraju. Formacje społeczno-gospodarcze i ustroje polityczne każdorazowo warunkują i określają sens oraz zadania tejże polityki. (fragment tekstu)

Author states that transformation processes in Polish economy needed from the beginning of '90 adjustment of all social disciplines, especially economy science. They should as fast as possible explain socio-economic processes, keeping at the rame time a proper distance to the surrounding reality. Social disciplines should explain doctrinal issues with a great care, especially those values which are fundamental for the development of society and its economy, namely the didactics of economy as well as learning and didactics of economy policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bobrowski Cz. (1965), Planowanie gospodarcze. Problemy podstawowe, PWN (seria Omega), Warszawa.
 2. Bobrowski Cz. (1981), Planowanie gospodarcze. Źródła, problemy, przemiany, PWN, Warszawa.
 3. Kaja J. (1999), Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 4. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C. (1991), Ekonomia (tłumaczenie polskie), Gdańsk.
 5. Keynes J.M. (1956), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu, pieniądza, wyd. polskie, Warszawa.
 6. Kornai J. (1998), Droga do wolnej gospodarki. Odwrót od socjalizmu: przykład węgierski, Warszawa.
 7. Kornai J. (1999), Przemówienie na Sympozjum Noblowskim 11 września 1999 r. w Sztokholmie z okazji 10 rocznicy postkomunistycznej transformacji. Przedruk: Czy warto się spieszyć, "Gazeta Wyborcza" z 16-17.03.2002 r. Dane BRE Bank, Societe Generale (tamże) oraz dane GUS za 2004 r.
 8. Mortimer-Szymczak (1974), Polityka ekonomiczna. Wiadomości podstawowe, UL, Łódź.
 9. Mortimer-Szymczak (1980), Polityka ekonomiczna. Wiadomości podstawowe, UŁ, Łódź.
 10. Polityka ekonomiczna (1999), red. A. Fajferek, AE, Kraków.
 11. Polityka ekonomiczna (2002), red. B. Winiarski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Polityka gospodarcza (1997), red. H. Ćwikliński, UG, Gdańsk.
 13. Samuelson P.A. (1976), Economics, McGraw Hill Ltd.
 14. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (1996), Ekonomia (tłumaczenie polskie), t. l, PWN, Warszawa.
 15. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (1997), Ekonomia (tłumaczenie polskie), t. 2, PWN, Warszawa.
 16. Sulmicki P. (1971), Planowanie i zarządzanie gospodarcze, PWE, Warszawa.
 17. Sulmicki P. (1973), Planowanie i zarządzanie gospodarcze, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu