BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klamut Mirosława (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Umiędzynarodowienie procesów gospodarczych, globalizacja finansowa i jej konsekwencje w polityce makroekonomicznej
International of the Economic Process, Financial Globalization and Its Consequence in Macroeconomical Policy
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1024, s. 188-202
Tytuł własny numeru
Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej korzyściach i kosztach : wyzwania dla polityki gospodarczej i społecznej państwa
Słowa kluczowe
Polityka makroekonomiczna, Globalizacja, Globalizacja rynków finansowych, Polityka pieniężna
Macroeconomic policy, Globalization, Globalization of financial market, Monetary policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Poruszono problem umiędzynarodowienia i globalizacji gospodarki oraz rynków finansowych. Zwrócono uwagę także na cele polityki pieniężnej wynikające z tychże procesów.

The process of globalization modifies the operational conditions of country economy and its public authorities. One of such conditions refers to alterations of ways the financial markets will function. The article points out the consequences of development of the financial sector for economy in less developed countries, which still reveal considerable risk for macroeconomic destabilization. Author concludes that under such circumstances the economical policy in a few years term is determined by the need to suppress the inflationary processes, which in turn leads to substitute the internal unbalances with external ones, and will create long term need for substantial influx of the foreign capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wyd. PWN, Warszawa 1994, s. 657-694.
 2. Czekaj J., Podatki w Polce na tle krajów OECD, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2002, nr 4.
 3. Dunning J.H., Regions, Globalization and the Knowledge Economy: The Issues Stated, [w:] Regionas, Globalization and the Knowledge - Based Economy, ed. J.H. Dunning, Oxford Univeristy Press, Oxford 2002, s. 13-26.
 4. Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, Wyd. PWE, Warszawa 2002, s. 46.
 5. Głogowski E., Münch M., Nowe usługi finansowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 6. Kelly K., Nowe reguły nowej gospodarki, Wyd. Wig-Press, Warszawa 2001.
 7. Krugman P., Wracaja, problemy kryzysu gospodarczego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 103-123.
 8. Liberska B. (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002, s. 27.
 9. Maddison A., The World Economy in the Twentieth Century, OECD, Paris 1989.
 10. Oręziak L., Rynek finansowy Unii Europejskiej, Biblioteka Bankowca, Warszawa 1999, s. 24-25.
 11. Solarz J.K., Międzynarodowy system finansowy, Wyd. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001, s. 16-19.
 12. Sores G., Kryzys światowego kapitalizmu, Wyd. Literackie Muza SA, Warszawa 1999, s. 139-160.
 13. Stiglitz J.E., Globalizacja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 176-184.
 14. Thurow L.C., Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra. Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 157-186.
 15. Wojtyna A., Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 144-189.
 16. Zabielski K., Finanse Międzynarodowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 243-250.
 17. Zacher L., "Nowa gospodarka" jako interakcja techniki, gospodarki i społeczeństwa, [w:] Nowa gospodarka i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach postsocjalistycznych, red. G.W. Kołodko, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2001, s. 53-59.
 18. Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wyd. PWN, Warszawa 2000, s. 14-15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu