BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryńska Elżbieta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Państwo na rynkach pracy zintegrowanej Europy
The State in the Labour Markets of Integrated Europe
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1024, s. 217-230, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej korzyściach i kosztach : wyzwania dla polityki gospodarczej i społecznej państwa
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Rola państwa na rynku pracy
Labour market, States' role in labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest analiza roli państwa na rynkach pracy zintegrowanej Europy. Chodzi w szczególności o odpowiedź na pytanie, czy - a jeżeli tak, to jak - proces integracji gospodarczej wpływa na zmiany znaczenia i funkcji władzy publicznej poszczególnych krajów na narodowych i wspólnotowym rynku pracy Unii Europejskiej. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to analyze the role of the state in the labour markets of integrated Europe. The paper particularly focuses on finding answers to the following questions: Does the process of economic integration entail changes regarding the significance and the functions performed by the public authorities in individual countries in their home markets and the common labour market of the European Union? And if so, what kind of influence does it exert? There are two basic roles played by the state in the labour market: the state is an employer and performs a regulatory function in the relations between labour supply and demand. The paper discusses basic theoretical economic trends dealing with the issue of the state's activity in the labour market, the significance of the public sector on the demand side of the labour market, the role of the state as a target of the labour policy, Community labour policy in the European Union and the process of labour market deregulation in the member states of the European Union. In the conclusion it is stated that the influence of the integrating processes on the role played by the state in the home labour markets in the European Union is rather insignificant. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baron-Wiaterek M., 2002, Transformacja systemu zatrudnienia w działalności państwa. "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", Organizacja i Zarządzanie z. 8, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 2. Budnikowski Т., 2002, Bezrobocie w świecie i w Polsce, Instytut Zachodni, Poznań.
 3. Hammouya М., 1999, Statistics on Public Sector Employment: Methodology, Structures and Trends, Bureau of Statistics, International Labour Office, Genewa.
 4. Karpiński A., 1992, Zakres interwencji państwa we współczesnych gospodarkach rynkowych, Ossolineum, Wrocław-Warszawa 1992.
 5. Kostecka D., 2003, Sektor państwowy w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, [w:] Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. J.J. Tomidajewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 6. Kwiatkowski E., 2002, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002.
 7. Molle W., 1995, Ekonomika integracji europejskiej. Fundacja Gospodarcza "Solidarność", Gdańsk.
 8. OECD Public Management Service 2001, www.oecd.org/topicstatsportal/.
 9. Uścińska G., 1999, Regulacje prawne dotyczące świadczeń z tytułu bezrobocia w krajach członkowskich wspólnot europejskich oraz USA i Japonii, [w:] Rynek pracy w wybranych krajach. Metody przeciwdziałania bezrobociu, red. E. Kyńska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 10. Wiśniewski Z., 1999, Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 11. Wiśniewski Z., 2002, Polityka rynku pracy, [w:] Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, red. S. Borkowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 12. Wiśniewski Z., 2003, Deregulacja rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, [w:] Deregulacja polskiego rynku pracy, red. K.W. Frieskie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu