BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowiec Jan (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Kraje akcesyjne a kryteria optymalnego obszaru walutowego
Accessing Countries and Optimum Currency Area Criteria
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1024, s. 231-247, tab., bibliogr. 31 poz.
Tytuł własny numeru
Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej korzyściach i kosztach : wyzwania dla polityki gospodarczej i społecznej państwa
Słowa kluczowe
Integracja monetarna, Optymalny obszar walutowy, Negocjacje akcesyjne
Monetary integration, Optimum Currency Areas (OCA), Accession negotiations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Integracja krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unią Europejską implikuje także przystąpienie do Unii Gospodarczej i Walutowej (Economic and Monetary Union - EMU). W przeciwieństwie do niektórych członków UE wejście państw akcesyjnych do strefy euro będzie obowiązkowe. Traktat akcesyjny nie określił jednak harmonogramu wprowadzenia jednolitej waluty w tych krajach. Integracja monetarna wymaga spełnienia fundamentalnych warunków. Formalnie zostały one określone w traktacie z Maastricht, jednakże dobre funkcjonowanie EMU zależy nie tylko od spełnienia kryteriów konwergencji, lecz także od tego, w jakim stopniu rozszerzona strefa euro będzie odpowiadała warunkom zdefiniowanym przez teorię optymalnego obszaru walutowego (optimal currency areas - ОСА). Od spełnienia tych warunków zależą zarówno korzyści z wprowadzenia jednolitej waluty, jak i koszty utraty autonomii monetarnej. (fragment tekstu)

Accessing countries don't fulfill most of the optimum currency area criteria. Only degree of economic openness and commercial integration justify their accession to European Monetary Union. Their business cycles are less synchronized with business cycle of euro area then most cycles of EMU member countries. Asymmetry of supply and demand shocks is also relatively high. Loss of monetary autonomy could be very expensive for new EU members, all the more because of weakness of their financial markets. Labour markets, like in all UE, are rigid. Their financial markets, despite the integration process, are still less developed then in the euro area. Such market features could make adjustment processes ineffective. It could be harder to make monetary policy in EMU because of diverse monetary transmission impulses to real sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Asdruabali P., Sorensen B.E., Yosha О., Channel of Interstate Risk Sharing: United States 1993-1990, "Quarterly Journal of Economics" nr 111, 1996.
 2. Commission européenne, L'emploi en Europe 2003, Office des publications officielles des Communautes européennes, Luxembourg 2003.
 3. Darvas Z., G. Szapáry G., Business cycle synchronization in the enlarged EU: co-movements in the new and old Members, "CEPS Working Document" nr 200, marzec 2004.
 4. De Grauwe P., Aksoy Y., Are Central European Countries Part of the European Optimum Currency Areas, [w:] De Grauwe P., Lavrac V., Inclusion of Central and Eastern European Candidate Countries in the European Monetary Union, 1999.
 5. De Grauwe P., The Euro at Stake? The Monetary Union in an Enlarged Europe, "CESifo Economic Studies" vol. 49, nr 1, 2003.
 6. Economic Survey of Europe 2004 No 1, UNECE, Geneva 2004.
 7. EMU and labour market flexibility. HM Treasury, London 2003.
 8. European Commission, Key Figures 2003-2004. Towards a European Researcg Area. Science, Technology and Innovation, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2003.
 9. European Commission, Statistical Annex of European Economy, Spring 2004. ECFIN/174/2004 - EN, 29 marca 2004.
 10. Eurostat, Élargissement de l'UE. La nouvelle UE à comparée à l'UE15, Communiqués de presse 36/2004 - 11 mars.
 11. Eurostat, Indicateurs structurels, 26.01.2004.
 12. Fidrmuc J., Korhonen L., Similarity of supply and demand shocks between the euro area and the CEECs, "BOFIT Discussion Papers" nr 14, 2001.
 13. Fidrmuc J., Korhonen L., The euro goes East. Implications of the 2000-2002 economic slowdown for synchronization of business cycles between the euro area and CEECs, "BOFIT Discussion Papers" nr 6, 2003.
 14. Frankel J., Rose A.: The Endogenity of the Currency Area Criteria, "NBER Discussion Paper" nr 5700, 1996.
 15. Frenkel M., Nickel Ch., How Symmetric Are the Shoes and the Shock Adjustment Dynamics Between the Euro Area and Central and Eastern European Countries? "IMF Working Paper" nr 222, 2002.
 16. Halpern L., Wypłosz Ch., Economic Transformation and Real Exchange Rates in the 2000s: the Balassa-Samuelson Connection, "UNECE Discussion Paper" nr 2, 2001.
 17. Ingram J., The Currency Areas Problem, [w:] R. Mundell, A. Swoboda, Monetary Problems in International Economy, University of Chicago Press, Chicago 1969.
 18. Kenen P., The Theory of Optimum Currency Areas: an Eclectic View, [w:] R. Mundell, A. Swoboda, Monetary Problems in International Economy, University of Chicago Press, Chicago 1969.
 19. Krugman P., Geography and Trade, МГГ Press, Cambridge 1991.
 20. Krugman P., Lessons of Massachusetts for EMU, [w:] F. Torres, F. Giavazzi, Adjustment and Growth in the European Monetary Union, Cambridge University Press and CEPR, Cambridge- London 1993.
 21. Maurel M., On the Way to EMU Enlargement towards CEECs: What Is the Appropriate Exchange Rate Regime, "CEPR Discussion Paper" nr 3409, 2002.
 22. McKinnon R., Optimum Currency Areas, "American Economic Review" vol. 53, 1963.
 23. Mélitz J., The Evidence About the Costs and Benefits of EMU, Mimeo INSEE, maj 1996.
 24. Mihaljek D., Klau M., The Balassa-Samuelson effect in central Europe: a disaggregated analysis, "BIS Working Papers" nr 143, październik 2003.
 25. Mundell R., A Theory of Optimum Currency Areas, "American Economic Review", vol. 51, 1961.
 26. Rapport annuel 2002, BCE, Francfort sur le Main 2003.
 27. Report on the European Economy 2004, EEAG CESifo, Munich 2004.
 28. Rogers J., Price level convergence, relative prices, and inflation in Europe, "Federal Reserve Board International Finanse Discussion Papers" nr 699, 2001.
 29. Stippel R., Comparing economic dynamics in the EU and CEE accession countries, "ECB Working Paper", nr 267, wrzesień 2003.
 30. The Acceding Countries strategies towards ERMII and the adoption of the euro: An analytical review, "ECB Occasional Paper" nr 10, luty 2004.
 31. World Economic Outlook, IMF, październik 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu