BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtasiewicz Lucyna (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Polityka regionalna w świetle wyzwań rozwojowych Polski (o potrzebie zmian w modelu polityki regionalnej w Polsce)
Regional Policy Towards Polish Development Challenges : on the Need of Changes in Polish Regional Policy Model
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1024, s. 260-272
Tytuł własny numeru
Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej korzyściach i kosztach : wyzwania dla polityki gospodarczej i społecznej państwa
Słowa kluczowe
Polityka regionalna
Regional policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono postulaty dotyczące zmian polityki regionalnej w Polsce w kontekście wyzwań rozwojowych oraz członkostwa w Unii Europejskiej.

Author acknowledges that Polish regional policy should meet the consequences of main development processes of modern economy - progressing globalisation, extension of the information civilisation and increased importance of knowledge as the key factor of economic growth. These processes cause a situation where Polish regions have to function in such new circumstances as increase of regions' role in international contacts, modified character and functions of national boundaries, unification or assimilation of the law in economic, social and environmental issues. This situation demands modifying principles of regional policy, that means full integration with current policy of socio-economical development and modifying the former structure of goals of state's regional policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Furmankiewicz M., Funkcjonalno-przestrzenne sieci współpracy samorządów lokalnych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 1 (8).
 2. Gorzelak G., Polskie regiony w procesie integracji europejskiej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 2-3 (9), s. 59 i nast.
 3. Hausner J., Modele polityki regionalnej w Polsce. Referat wygłoszony na VII Kongresie Ekonomistów Polskich, Warszawa 25-26 stycznia 2001 r. "Studia Regionalne i Lokalne" 2001, nr 1.
 4. Kopańska A., Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Difin, 2003.
 5. Kukliński A., O nowym modelu polityki regionalnej - artykuł dyskusyjny, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 4 (14).
 6. 'Nowa gospodarka' i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach postsocjalistycznych, red. G.W. Kołodko. Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2001, s. 10.
 7. Pietrzyk I., Polityka regionalna Wspólnot Europejskich. Regiony w Europie. Restrukturyzacja gospodarki regionalnej i lokalnej, AE, Poznań 1991.
 8. Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategie - modele - postęp technologiczny, red. M. Klamut, AE, Wrocław 2000.
 9. Polityka regionalna Unii Europejskiej w praktyce krajów członkowskich, red. I. Pietrzyk, AE, Kraków 1998.
 10. Roeske-Słomka I., Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze województwa wielkopolskiego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2003, z. 4.
 11. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin 2003.
 12. Wojtasiewicz L., O potrzebie zmian w modelu działalności samorządu terytorialnego w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" (w druku).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu