BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szlachta Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Średniookresowe programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w standardach Unii Europejskiej
Medium-Term Programming of Socio-Economic Development in Poland - EU Standards
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1024, s. 273-297, bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej korzyściach i kosztach : wyzwania dla polityki gospodarczej i społecznej państwa
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego, Narodowy Plan Rozwoju (NPR)
Social economic development, Social economic development programming, National Development Plan
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedstawiono rolę strategicznego programowania rozwoju społeczno-gospodarczego w Unii Europejskiej. Omówiono kluczowe zagadnienia Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju dla Polski na lata 2000-2003 oraz szczegółowo scharakteryzowano Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006.

In the first chapter the role of strategic programming of regional development in European Union was presented. In following part key issues of Preliminary National Development Plan for Poland 2000-2003 were presented. Third chapter was devoted to strategic dimensions of National Development Plan for Poland 2004-2006. It was followed by key recommendations concerning next edition of European programming documents for Poland. Final part of paper covered the issues of next programming period of structural funds and cohesion fund for years 2007-2013. Proposals of cohesion policy for years 2007-2013 presented in second cohesion report were described. Outlines of National Development Plan for Poland for the same years presented and timetable of elaborating strategic documents for Poland were also enclosed. In last chapter ex ante evaluation of impact of National Development Plan on gross domestic product and unemployment was presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bradley J., The impact of Community Support Framework on Objective 1 countries - Greece, Ireland, Portugal and Spain 1989-2006, Economic and Social Research Institute, Dublin 2000.
 2. Bradley J., Zaleski J., Ocena wpływu Narodowego Planu Rozwoju Polski na lata 2004-2006, "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 7-8, s. 18-46.
 3. Budżetowo-finansowe skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Katedra Integracji Europejskiej im J. Monneta, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
 4. Czykier-Wierzba D., Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa 2003.
 5. Fundusze Unii Europejskiej a rozwój gospodarczy Polski, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
 6. Kijowski D., Kulesza M., Misiąg W., Prutis S., Stec M., Szlachta J., Zaleski J., Diagnoza stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce, "Samorząd Terytorialny" nr 1-2, Warszawa 2004.
 7. Podstawy Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006. Promowanie rozwoju gospodarczego i warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia. Komisja Europejska, Bruksela 2003.
 8. Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, red. M. Klamut, L. Cybulski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 9. Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategie - modele - postęp technologiczny, red. M. Klamut, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 10. Polska. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
 11. Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, red. T. Grosse, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 12. Polska. Wstępny Narodowy Plan Rozwoju 2000-2002, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 1999.
 13. Polska. Wstępny Narodowy Plan Rozwoju 2002-2003, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2002.
 14. Rozporządzenia Rady Europejskiej dotyczące Funduszy Strukturalnych UE, Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich, oficjalne tłumaczenie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 1999.
 15. Second progress report on economic and social cohesion, European Commission, Bruksela-Luksemburg 2003.
 16. Szlachta J., Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 17. Szlachta J., Narodowy Plan Rozwoju Polski na lata 2004-2006 - wybory strategiczne, "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 7-8, s. 1-17.
 18. Szlachta J., Narodowy Plan Rozwoju i Podstawy Wsparcia Wspólnoty - analiza zmian. Wnioski dla NPR na lata 2007-2013, Ekspertyzy, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
 19. Szlachta J., Znaczenie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dla stymulowania trwałego wzrostu gospodarczego, [w:] Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 20. Third report on economic and social cohesion. A new partnership for cohesion, convergence, competitiveness, cooperation, European Commission, Brussels-Luxemburg 2004.
 21. Unity, solidarity, diversity for Europe, its people and its territory. Second report on Economic and Social Cohesion, European Commission, Brussels-Luxemburg 2001.
 22. Założenia Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2004.
 23. Znaczenie funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla Polski, Szkoła Główna Handlowa, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu