BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rymarczyk Jan (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Dolnym Śląsku
Direct Foreign Investments in Lower Silesia
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1024, s. 328-336, rys.
Tytuł własny numeru
Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej korzyściach i kosztach : wyzwania dla polityki gospodarczej i społecznej państwa
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne
Direct investments, Foreign investment
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
Dolny Śląsk należy do najbardziej atrakcyjnych regionów lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BiZ) w Polsce. Z badań przeprowadzonych przez różne instytucje i osoby w różnych okresach1 wynika, że inwestorzy zagraniczni cenią u nas: dostępność wykwalifikowanej i taniej siły roboczej, duży rynek zbytu, dogodne położenie geograficzne i komunikacyjne, dobrze rozwiniętą sieć instytucji finansowych i innych wspierających przedsiębiorczość, wysoki stopień urbanizacji i koncentracji działalności gospodarczej, podaż uzbrojonych terenów i budynków, działalność promocyjną związaną szczególnie z funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych i bogate złoża surowców mineralnych oraz przychylne nastawienie władz i ludności. Inwestujący na Dolnym Śląsku, a także w innych regionach Polski narzekają jednak na skomplikowane, ciągle zmieniające się przepisy prawne, szczególnie podatkowe, na dowolność ich interpretacji przez urzędników, na biurokrację i przewlekłe załatwianie spraw, wymuszanie łapówek i w ogóle bardzo wysoki stopień korupcji, niekompetencję urzędników, brak dobrych dróg i autostrad, nieprzejezdne i zakorkowane miasta, wyższe niż na Zachodzie koszty łączności telekomunikacyjnej, słabość więzów kooperacyjnych i kanałów dystrybucji, znaczny wpływ polityki na ekonomię, brak możliwości rozrywki i dobrych szkół dla dzieci. Zarówno na pozytywne, jak i negatywne czynniki lokalizacji inwestycji zróżnicowany wpływ mają władze państwowe i samorządowe różnych szczebli, tzn. że niektóre z nich są od nich zależne, inne zaś nie. Jeśli chodzi o Dolny Śląsk, to szczególnie w ostatnim okresie można zauważyć intensyfikację działań mających na celu przyciągnięcie inwestorów. (fragment tekstu)

Lower Silesia belongs to the most attractive place of location for foreign direct investment in Poland. Its geographic position, the large resources of highly trained and cheap workforce, a large market and one of the biggest depots of mineral resources in Europe made foreign investors lay out money for capital expenditure here. The number of enterprises with foreign capital places this region in the 2nd position in the country and the scale of investment gives the 4lh position. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziemianowicz W., Rola władz samorządowych w stymulowaniu napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. Z. Olesiński, PWE, Warszawa 1998, s. 225.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu