BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pancer-Cybulska Ewa (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Doświadczenia lokalnego planowania strategicznego w Polsce
The Experience of Local Strategic Planning in Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1024, s. 337-351, tab.
Tytuł własny numeru
Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej korzyściach i kosztach : wyzwania dla polityki gospodarczej i społecznej państwa
Słowa kluczowe
Planowanie strategiczne, Strategia rozwoju
Strategic planning, Development strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Po okresie zdecydowanego ograniczenia roli planowania gospodarczego, postrzeganego jako skompromitowany instrument poprzedniej epoki realnego socjalizmu (centralnego planowania), następuje powrót ku instrumentom planistycznym i do wykorzystywania ich w różnej działalności, także w obszarze gospodarki lokalnej i regionalnej. Wraz z podjęciem procesu przemian struktury administracyjno-terytorialnej obserwuje się wzrost roli planowania strategicznego jako podstawy konsekwentnego i skutecznego rozwoju w skali lokalnej i regionalnej. Jest to spowodowane częściowo wymogami natury prawnej (na samorządach terytorialnych ciąży pośrednio obowiązek uczestnictwa w sporządzaniu regionalnych strategii rozwoju), przede wszystkim zaś wynika z formalnych warunków ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe i korzystania z nich (kredyty bankowe, fundusze pomocowe UE, inne środki). Powoli planowanie strategiczne zaczyna spełniać też swą podstawową funkcję - narzędzia zarządzania gospodarką lokalną w procesie realizacji misji i wizji rozwoju sformułowanej w dokumencie strategicznym, przyjętym w formie uchwały władz lokalnych. (fragment tekstu)

The role of development strategy is still rising in the market economy conditions. There is no legal base for preparing this kind of documents on the level of local administrative units (LAU) in Poland. There are however regulations concerning self governance on these levels which demand preparing strategic documents. Many of Polish local authorities have prepared development strategies for the local units (municipalities or subregions). They verify and confirm the substance of development strategy in the process of public managing. In Poland exists also many LAU which don't have development strategy and equelly many, which have a document of strategy, but have no idea how to use it to realize the mission of development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brol R., Teoria i praktyka planowania strategicznego na szczeblu lokalnym, [w:] Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią, Europejską. Materiały z konferencji, US, Szczecin 1999, s. 403.
 2. Gaczek W.M., Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz- Poznań 2003, s. 14.
 3. Gorzelak G., Jałowiecki B., Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach (program badawczy 1995-1998, etap 1: Strategia rozwoju gminy).
 4. Gospodarka lokalna, red. R. Brol, AE, Wrocław 1995.
 5. Gruchman B., Gospodarka lokalna w świetle nowej reformy administracyjnej Polski, [w:] Strategie rozwoju lokalnego na przykładzie gmin pogranicza polsko-niemieckiego, Poznań 2000, s. 9.
 6. Klasik A., Kuźnik F., Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, t. 2, red. S. Dolata, UO, Opole 1998, s. 397.
 7. Madej T., Regionalne funkcje rozwoju - z uwzględnieniem regionu szczecińskiego, [w:] Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską. Materiały konferencyjne, US, Szczecin 1999, s. 357.
 8. Myna A., Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizacja, "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 11.
 9. Nowińska E., Strategiem planowanie rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicznych, [w:] Strategie rozwoju lokalnego na przykładzie gmin pogranicza polsko-niemieckiego, Poznań 2000, s. 71.
 10. Pancer-Cybulska E., Wybrane aspekty przekształceń strukturalnych mienia komunalnego, [w:] Procesy transformacji w krajach postkomunistycznych; ocena, kierunki dalszych działań, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 704, AE, Wrocław 1995, s. 71-77.
 11. Parteka T., Planowanie strategiczne w równoważeniu struktur regionalnych, Studia KPZK PAN, t. CCIII, Warszawa 2000, s. 11-12.
 12. Stawasz D., Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, UE, Łódź 2000, s. 118.
 13. Szymla Z., Programowanie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczość na szczeblu lokalnym, [w:] Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, AE, Kraków 1996.
 14. Wojtasiewicz L., Czynniki rozwoju lokalnego - nowe ujęcia metodologiczne, [w:] Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, red. W. Maik, "Biuletyn KPZK PAN" z. 177. Warszawa 1997, s. 7-18.
 15. Wojtasiewicz L., Monitoring gmin regionu Wielkopolski (badania własne).
 16. Wojtasiewicz L., Strategie rozwoju lokalnego - próba podsumowania doświadczeń, [w:] Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską. Materiały z konferencji. Szczecin 1999, s. 41-46.
 17. Wysocka E., Koziński J., Strategia rozwoju województw i gmin. Teoria i praktyka, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa 1998, s. 48.
 18. Wysocka E., Podstawy metodyczne strategii rozwoju województw i gmin. "Człowiek i Środowisko" 1998, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu