BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowski Grzegorz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Transformacja systemu gospodarczego w Polsce na tle strategicznych wyzwań Unii Europejskiej
Transition of the Polish Economic System in the Context of Strategic Challenges of the European Union
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1024, s. 383-396, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej korzyściach i kosztach : wyzwania dla polityki gospodarczej i społecznej państwa
Słowa kluczowe
System gospodarczy, Przekształcenia systemowe w gospodarce
Economic system, Systemic transformations in the economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Transformację systemu gospodarczego w Polsce zapoczątkowano przed blisko 15 laty. Od tego czasu system ten został poddany gruntownym i trwałym przekształceniom. Można zatem podjąć próbę zbadania luki strategicznej pomiędzy pierwotnymi założeniami dotyczącymi transformacji a jej rzeczywistymi efektami. Tak przeprowadzona analiza powinna także umożliwić diagnozę instytucjonalnego systemu gospodarczego w Polsce, a także wskazać na jego relacje z wyzwaniami Unii Europejskiej, zawartymi w "strategii lizbońskiej". (fragment tekstu)

The present economic model in Poland has form of the "political capitalism". This system is the most negative variant of the market economy. The reason of this situation is a lack of the final vision of the economic model. Polish transition has not created a clear target of this process. The effect of such a situation has been instability of strategic goals defined by all Polish governments since 1989. Some of goals have been in the opposition (as an example: privatisation - nationalisation). In 2004 Polish politicians still don't declare a clear vision of the economic system. The present situation in Poland gives no chance to achieve all goals described in the "Lisbon Strategy". The political consensus related to critical goals of the economic transition in Poland seems to be the most important factor determining the long-term development in our country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bhagwati J.N., Directly unproductive profit seeking activities, "Journal of Political Economy", 1982, vol. 90, No. 5, s. 988-1002.
  2. Friedman M., Friedman R., Wolny wybór, Kraków 1999, s. 129-133.
  3. Hartman J., Czy Polska jest sprawiedliwa, "Rzeczpospolita" z 17-18.04.2004 r., s. A-5.
  4. McNutt P.A.: The Economics of Public Choice, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham 1996, s. 145.
  5. Michalski A., Strategie papierowe, pieniądze prawdziwe, "Rzeczpospolita" z 20.03.2004 r" s. B1.
  6. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wyd. TNOiK, Toruń 2002, s. 18.
  7. Transformacja gospodarcza a sektor publiczny, red. G. Szczodrowski, UG, Gdańsk 2002, s. 40.
  8. Zieliński M.: Ściągawka, "Respublica" 1991, nr 6, s. 97-98.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu