BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślak Maria
Tytuł
Prognozy ostrzegawcze dla polskiej gospodarki
Warning Forecasts for Polish Economy
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1026, s. 9-15, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Statystyka w obliczu problemów współczesności
Słowa kluczowe
Sytuacja gospodarcza, Prognozy gospodarcze, Prognozowanie ostrzegawcze
Economic situation, Economic forecast, Warning forecasting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaproponowana metoda prognozowania ostrzegawczego, oparta na konfrontacji danych o obiekcie badanym z danymi o obiektach wzorcowych, pozwala na pełniejszą diagnozę sytuacji badanego obiektu, niż gdyby się opierano tylko na obserwacji obiektu badanego. Diagnoza taka pozwala na dostrzeżenie nie tyko szczególnych zagrożeń, ale także atutów obiektu badanego. Wybór wzorca zawsze pozostaje w gestii badacza. W odniesieniu do prognoz gospodarczych mogą to być kraje Unii Europejskiej, o czym była mowa powyżej, kraje OECD, kraje najwyżej rozwinięte gospodarczo itd. Śledząc pozycję Polski w świecie, wyrażającą się przede wszystkim wielkością i strukturą wymiany międzynarodowej, warto prowadzić takie badania, które wskażą, w jakich dziedzinach Polska zajmuje pozycję innowatora, w jakich imitatora, a w jakich pozostaje daleko poza światową czołówką. Pola zastosowań badań czasowo-przestrzennych wydają się szerokie i warte penetracji. (fragment tekstu)

The article compromises the proposals of two classes of warning forecasts: with pattern and without pattern and the method of formulating warning forecasts based on k-objects pattern. The author gives the following criteria for determining warning forecast: criterion of level, of dynamics and of convergetion. The combination of values of tree criteria results of four types of final warning forecasts: fable, strong, very strong and alarming. Proposals are illustrated by warning forecasts for Polish economy, which are constructing using as the pattern 14 countries of European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cieślak M., W poszukiwaniu prognozy ostrzegawczej. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 513, AE, Wrocław 1990.
  2. Cieślak M., Prognozy ostrzegawcze - rodzaje i sposoby wyznaczania, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Taksonomia z. 4, AE, Wrocław 1997.
  3. Cieślak M., Prognozowanie ostrzegawcze z użyciem wzorca, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 838, AE, Wrocław 2000.
  4. Cieślak M., Prognozy ostrzegawcze polskiej gospodarki na tle krajów Unii Europejskiej, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, AE, Kraków 2001.
  5. Cieślak M., Metoda prognozowania ostrzegawczego z wykorzystaniem parametrów pozycyjnych. Referat na konferencję pn. Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu