BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dębicka Joanna
Tytuł
Analiza opłacalności zakupu ubezpieczenia grupowego w ramach pracowniczego programu emerytalnego
The Analysis of the Profit from the Buy of a Collective Insurance Under the Employee Pension Program
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1026, s. 16-37, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Statystyka w obliczu problemów współczesności
Słowa kluczowe
Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), Ubezpieczenia grupowe
Employee pension programmes, Group insurance
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule rozpatrywane będą wyłącznie umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie wykupione przez pracodawcę dla swoich pracowników. Do zalet takiego programu emerytalnego należą m.in. połączenie ubezpieczenia na życie z dodatkowymi formami zabezpieczenia przed niespodziewanymi wypadkami, chorobami czy niezdolnością do pracy, mogącymi wystąpić przed osiągnięciem wieku emerytalnego, oraz wykorzystanie doświadczenia towarzystwa ubezpieczeniowego w dziedzinie ubezpieczeń i inwestowania składek, a także przeniesienie odpowiedzialności za inwestycje z zakładu pracy na ubezpieczyciela. Wadą tego rozwiązania mogą być opłaty związane z obsługą części ochronnej i części inwestycyjnej składki, które pobiera ubezpieczyciel, oraz to, że pracodawca oraz pracownik nie mają wpływu na zarządzanie i strategię inwestycyjną zakładu ubezpieczeń. (fragment tekstu)

The aim of the paper is the analysis of the profit from the buy of a collective insurance under the employee pension program. The analysis is take over both from employee and employer point of view. The calculation of the effect of tax reduction combined with other outgoes (for employer's point of view) arising from endowment contract is proposed and future cash flows with respect to the insurance contract are defined. For the deterministic interest rate the cash value Z of the total payment stream is considered. Due to the randomness of the future life-time of insured person it is impossible to give exact value of Z. Thus the analysis is focused on the mean present value of Z. This answers the question if it is profitable for the employer (from financial point of view) to buy an endowment insurance for employees. The analogous analysis is taken over from the employee point of view. As an example it is considered the special case of collective insurance where the employer has bought for the employee such an endowment insurance that the insurance money is equal to death benefit. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bowers N.L., Gerber H.U., Hichmann J.C., Jones D.A., Nesbitt C.J., Actuarial Mathematics, Society of Actuaries, Illinois 1986.
 2. Dębicka Some Financial Aspects of a Collective Endowment Insurance, Acta Oeconomica Pragensia "Mathematics, Statistics and Informatics in Economy", Vysoka Skola Ekonomicka v Praze, 2000, Cislo 3, Rocnik 8, s. 27-34.
 3. Dębicka J., Strumienie finansowe w ubezpieczeniu na życie i dożycie, [w:] W. Ostasiewicz (red.), Wyzwania i dylematy statystyki XXI wieku, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 857, Wrocław 2000, s. 42-64.
 4. Drewnowska K., Altrych J., Czerski N., Nowe emerytury w I, II, III filarze bez tajemnic, SeZaM Spółka Cywilna, Warszawa 1999.
 5. Gerber H.U., Life Insurance Mathematics, Springer-Verlag, Zurich 1990.
 6. Skoczyńska A., Nowa emerytura: lepsza czy inna?, Wyd. K.E. LIBER, Warszawa 1999.
 7. Kodeks pracy, art. 93 par. 7.
 8. Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (DzU nr 50, poz. 344, z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU nr 21, poz. 86, z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 5, poz. 25).
 11. Ustawa z 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU nr 137, poz. 639, an. 16, p. 1, poz. 59).
 12. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych (DzU nr 139, poz. 932 z późn. zm.; DzU 1998 nr 98, poz. 10, nr 162, poz. 1118).
 13. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (DzU nr 139, poz. 933).
 14. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizowaniu i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (DzU nr 139/97, poz. 934).
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie (z dnia 29 stycznia 1990 r.) w sprawie wysokości i opodatkowania wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego (DzU nr 20, poz. 107).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu