BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rusnak Zofia
Tytuł
Sytuacja materialna rodzin w Polsce : badania empiryczne
The Material Situation of Families in Poland : Empirical Research
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1026, s. 111-127, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Statystyka w obliczu problemów współczesności
Słowa kluczowe
Rodzina, Materialne warunki życia ludności, Budżet gospodarstwa domowego, Wyniki badań
Family, Population's materials living conditions, Budgets of households, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem tego artykułu jest próba oceny sytuacji materialnej wymienionych typów rodzin w latach 1993-2000. Wybór tego okresu został podyktowany dostępnością porównywalnych danych. Zmiany metodologiczne, jakie nastąpiły w badaniach budżetów gospodarstw domowych, spowodowały, że udało się zebrać takie dane tylko się odnoszące do wymienionego przedziału czasowego. Od 1993 r. badania te są prowadzone m.in. metodą miesięcznej rotacji, co oznacza, że w kolejnych miesiącach roku badania przejmują różne gospodarstwa domowe, prowadzące zapisy w specjalnych książeczkach budżetowych. W poszczególnych miesiącach następnego roku połowę gospodarstw objętych badaniem stanowią rodziny prowadzące zapisy w analogicznych miesiącach roku poprzedniego, połowa zaś gospodarstw (wylosowanych) wchodzi do badania po raz pierwszy. Postępowanie takie jest powtarzane w czterech kolejnych latach, po którym to okresie następuje wymiana badanej próby. Wcześniej badania budżetów były prowadzone metodą rotacji kwartalnej. (fragment tekstu)

The subject of the analysis in this work was an estimation of material situation of families in Poland in years 1993-2000. The results of households' budgets research presented in official GUS publications were the source of statistic data. Two different approaches were used for examining the material situation of specified family types embracing: childless marriages, marriages with 1, 2, 3, 4 and more children on maintenance and mothers with children on maintenance. In the first approach two basic indices - average disposable income per capita and average expenses in household also per capita - were used in both nominal and real formulation. In the second approach an equivalent income was used to examine the economic status of specified family types. Therefore, equivalence scales were calculated and then with use of these scales the equivalent income was calculated. An index which is a quotient of real and equivalent incomes gave a possibility to estimate relative income needs of specified family types in comparison to childless marriage incomes. The analysis of indices used in both approaches univocally shows that in the observed period of time families with three or more children on maintenance and the households of mothers with children on maintenance were in the worst material situation. Also the spreading worsening of conditions in households in this period concerned mostly these family types. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Budżety gospodarstw domowych według wybranych typów rodzin w latach 1993-1996, GUS, Warszawa 1997.
  2. Mały rocznik statystyczny Polski. GUS. Warszawa 2002.
  3. Podgórski J., Subiektywne linie ubóstwa. Szacunek subiektywnych linii ubóstwa metodą LPL dla lat 1993 i 1994, [w:]: Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, red. S. Golinowska, IPiSS, Warszawa 1996.
  4. Sfera ubóstwa w Polsce (w świetle badań gospodarstw domowych 1997), GUS, Warszawa 1998.
  5. Topińska I., Ubóstwo w Polsce na podstawie badań Banku Światowego, [w:]: Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, red. S. Golinowska, IPiSS, Warszawa 1996.
  6. Warunki życia ludności w 1998 r., GUS, Warszawa 1999.
  7. Warunki życia ludności w 1999 r., GUS, Warszawa 2000.
  8. Warunki życia ludności w 2000 r., GUS, Warszawa 2001.
  9. Zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce w 1997 r., GUS, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu